Thứ sáu,  03/02/2023

Xuất khẩu thủy sản ước đạt 3,41 tỷ USD

Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản bảy tháng đầu năm ước đạt 3,3 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng khai thác ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 5,2%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1,78 triệu tấn, tăng 0,4%, góp phần tăng giá trị xuất khẩu bảy tháng đầu năm đạt 3,41 tỷ USD, tăng 0,7 so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản bảy tháng đầu năm ước đạt 3,3 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng khai thác ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 5,2%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 1,78 triệu tấn, tăng 0,4%, góp phần tăng giá trị xuất khẩu bảy tháng đầu năm đạt 3,41 tỷ USD, tăng 0,7 so với cùng kỳ.

Riêng thị trường Mỹ đạt hơn 609 triệu USD, tăng 6%, tiếp đến là Trung Quốc, ASEAN, Brazil với mức tăng tương ứng đạt 27,7%, 11,8% và 76,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Nhandan