Thứ sáu,  03/02/2023

Lào Cai cải thiện 3 chỉ số thành phần, nâng cao chỉ số cạnh tranh

Với mục tiêu duy trì và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) luôn thuộc top đầu cả nước, thời gian qua, UBND tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng cải thiện 3 chỉ số thành phần còn thấp đó là hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và gia nhập thị trường.

Với mục tiêu duy trì và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) luôn thuộc top đầu cả nước, thời gian qua, UBND tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng cải thiện 3 chỉ số thành phần còn thấp đó là hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động và gia nhập thị trường.

Qua đó, tạo hành lang thông thoáng giao thương qua khu vực biên mậu và nhận được hài lòng của doanh nghiệp đối với bộ máy tổ chức chính quyền địa phương các cấp.

Cụ thể, đối với nhóm giải pháp cải thiện chỉ số thành phần hỗ trợ doanh nghiệp và gia nhập thị trường, UBND tỉnh Lào Cai đã thường xuyên tổ chức các hội nghị lớn gồm các ngành ngân hàng, hải quan, công thương… gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, nhất là một số doanh nghiệp lớn, nhằm tháo gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó với phương châm “doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển”. Các ngành liên quan đã nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến doanh nghiệp, giảm chi phí gia nhập thị trường thông qua việc tiếp tục rà soát thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, UBND tỉnh đang rà soát, thanh tra các cấp, ngành đối với doanh nghiệp, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp; chú trọng thực hiện giải pháp luân chuyển cán bộ để đảm bảo tính cạnh tranh, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tỉnh cũng chủ trương phát huy hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ trong tư vấn và phản biện chính sách của tỉnh qua đó tạo sự đồng thuận của trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với sự điều hành phát triển kinh tế – xã hội của chính quyền địa phương. Có như vậy mới góp phần duy trì và nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh Lào Cai trong năm 2013.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Ngọc Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai, chính quyền các phòng ban trực tiếp thực thi công vụ cần đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất, tránh tình trạng “một cửa nhưng nhiều khóa”. UBND tỉnh nên thành lập bộ phận tư vấn doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, đảm bảo tính công bằng khi phổ biến thông tin về dự án đầu tư, hạn chế và dần tiến tới loại bỏ tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với các doanh nghiệp.

Cùng với các giải pháp trên, tỉnh Lào Cai cũng chú trọng đến công tác đào tạo lao động và triển khai đồng bộ trên địa bàn. Chỉ trong 7 tháng qua, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho gần 3.000 lao động; tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 1.000 người. Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh cho phép Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Simacai liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp; phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo các trung tâm dạy nghề điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của 7.000 lao động nông thôn, qua đó có định hướng chính xác trong việc mở các lớp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hy vọng rằng với những nhóm giải pháp thiết thực và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền các cấp, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục là “điểm sáng” trên “bản đồ” PCI cả nước.

Theo Dangcongsan