Thứ sáu,  03/02/2023

Tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô

Ngày 15/8, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Ngày 15/8, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

 

Quang cảnh buổi làm việc – Ảnh: Minh Châu

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội tăng 7,67% (kế hoạch năm 2013 là 8-8,5%). Tổng vốn đầu tư xã hội là trên 101 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%. Thu ngân sách 7 tháng đạt trên 73 nghìn tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ…

Dự báo khả năng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng trưởng của Thủ đô khoảng 8,1%, đạt kế hoạch. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, ảnh hưởng của việc thực hiện giãn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, sử dụng đất… 3/23 chỉ tiêu là thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu và cấp nước sạch khu vực nông thôn của thành phố sẽ không đạt kế hoạch.

Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014, Hà Nội xác định tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 8,5-9,5%; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn là 16-19%; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa là 9-10%; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước là 0,8%…

Qua nghe phản ánh của đại diện các vụ, đơn vị của Bộ, các sở, ngành của thành phố, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, sự phát triển của Hà Nội không chỉ phục vụ cho riêng Hà Nội mà còn có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cả nước.

Trước những khó khăn của thành phố, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, hướng giải quyết của Bộ là sẽ hỗ trợ cho Hà Nội áp dụng theo Luật Thủ đô, có thể phát hành trái phiếu tạo nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng; đồng thời đề nghị thành phố sáng tạo, sớm có giải pháp hạn chế hụt thu. Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cùng với Thủ đô tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh sự phát triển của thành phố.

Về phía thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu với Chính phủ có chính sách hỗ trợ Hà Nội cho đầu tư phát triển.

Theo Dangcongsan.vn