Chủ nhật,  29/01/2023

Nhiều doanh nghiệp vận tải vi phạm quy định về an toàn vận chuyển

Ngày 17-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có cuộc làm việc và công bố kết quả đợt kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô-tô tuyến cố định.

Ngày 17-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có cuộc làm việc và công bố kết quả đợt kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô-tô tuyến cố định.

Theo kết quả công bố, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.700 đơn vị kinh doanh vận tải bằng công-ten-nơ với 8.211 xe nhưng Sở GTVT chỉ mới cấp giấy phép kinh doanh đối với 98 đơn vị; phát hiện 4/6 đơn vị lắp thiết bị giám sát hành trình không đúng quy chuẩn; phương tiện vi phạm vượt quá tốc độ cho phép; chậm thu hồi phù hiệu đối với các doanh nghiệp ngừng hoạt động; hơn 50% số đơn vị được kiểm tra đã không kiểm tra, theo dõi an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi hoạt động…

Bộ GTVT đề nghị Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Hồ Chí Minh tiến hành rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng quản lý, có giải pháp thực hiện triệt để việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ… báo cáo Bộ GTVT trước ngày 31-10-2013.

Theo Nhandan