Thứ hai,  30/01/2023

Mạch nguồn phát triển

Ðã 68 năm trôi qua, nhưng khí thế hào hùng của Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người dân TP Hồ Chí Minh cũng như đồng bào cả nước.
Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay.    

Ðã 68 năm trôi qua, nhưng khí thế hào hùng của Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người dân TP Hồ Chí Minh cũng như đồng bào cả nước.

Bài học kinh nghiệm dựa vào dân, vì quyền lợi của nhân dân, quyền lợi của dân tộc… từ mùa thu năm ấy và trong các thời kỳ kháng chiến sau này vẫn vẹn nguyên giá trị với TP Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH hôm nay…

Những ngày đầu tháng tám này, ở TP Hồ Chí Minh trời nắng dịu, mát mẻ khiến nhiều người liên tưởng đến tiết trời đầu thu Hà Nội, tưởng nhớ về mùa thu 68 năm trước. Lần giở lại những trang sử cũ, lớp hậu sinh chúng tôi dường như vẫn còn nghe vang vọng đâu đó tiếng chân của lớp lớp người dân ở thành phố Phương Nam này trong ngày xuống đường quyết giành lấy chính quyền, làm cuộc cách mạng đổi đời của dân tộc.

Niềm vui độc lập chẳng được bao lâu, người dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Ðịnh-TP Hồ Chí Minh lại phải tiếp tục cuộc trường chinh chống giặc ngoại xâm, mãi đến ngày 30-4-1975 mới được hưởng niềm vui trọn vẹn, cùng cả nước tiến lên xây dựng CNXH.

Ðồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định: Ðất nước thống nhất, Ðảng bộ và nhân dân thành phố luôn “cùng cả nước, vì cả nước”, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện sự nghiệp đổi mới, trở thành đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, sâu sát với thực tiễn, dựa vào dân, gần 40 năm qua, TP Hồ Chí Minh luôn tìm kiếm, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, tạo những bước đột phá để luôn giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, bồi dưỡng nguồn thu cho ngân sách và kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của nhân dân. Thực tế chứng minh thành phố đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Ðảng…

Trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước, nhưng thành phố vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Hiện tại, TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm giáo dục – đào tạo lớn nhất nước với 121 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở hai của một số trường; hằng năm đào tạo hơn 825 nghìn sinh viên, học sinh. Nhiều năm qua, thành phố đã tập trung công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với ứng dụng vào thực tiễn, phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Hoạt động y tế trên địa bàn thành phố đạt được nhiều thành tựu đáng kể, ngày càng thể hiện rõ vai trò là một trung tâm y tế lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Từ năm 1992, chương trình “xóa đói, giảm nghèo” đã được thành phố triển khai thực hiện, không ngừng góp phần nâng cao đời sống vật chất cho một bộ phận nhân dân và đang tiếp tục thực hiện “giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”. Cùng với đó, các phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “nhà tình nghĩa”, “nhà tình thương”, rồi “bảo trợ bệnh nhân nghèo”… cũng được khởi xướng và bắt đầu thực hiện từ thành phố này, đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước. Qua các phong trào ấy càng khẳng định sự “nghĩa tình” là một đặc trưng văn hóa rõ nét của Ðảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ở thành phố mang tên Bác…

Theo PGS, TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, bài học kinh nghiệm của Cuộc Cách mạng Tháng Tám và trong thời kỳ chiến tranh cách mạng: Tin tưởng và phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào sức mạnh của quần chúng, vì lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm… luôn được Ðảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh vận dụng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HÐH hiện nay.

Từ bài học kinh nghiệm lịch sử ấy và thực tiễn cách mạng sinh động ở thành phố năng động này, Ðảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Chú trọng thực hiện tốt công tác vận động nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách đưa ra đều chú ý tạo điều kiện thuận lợi cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Luôn tạo điều kiện để phát huy tốt nhất sức sáng tạo của nhân dân; kịp thời phát hiện vấn đề mới, nhân rộng thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng. Nhờ vậy, TP Hồ Chí Minh đã khơi thông tốt nhất mọi nguồn mạch phát triển hết sức to lớn từ nội lực của nhân dân. Cùng với đó, thành phố thường xuyên quan tâm chăm lo, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc… nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cố nhiên, trong quá trình phát triển đi lên, TP Hồ Chí Minh cũng không tránh khỏi một số hạn chế, yếu kém. Thành phố đang tập trung, quyết liệt khắc phục cho bằng được những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của các địa phương, ban, ngành ở thành phố mà qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đã chỉ rõ.

Với bề dày truyền thống và bản lĩnh vững vàng của một nơi đã từng là “đầu sóng ngọn gió” trong thời kỳ kháng chiến, chắc chắn, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh ấy trong điều kiện thế và lực mới, phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp CNH, HÐH theo hướng hiện đại. Trước mắt, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 9, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng.

Theo Nhandan.vn