Thứ năm,  02/02/2023

Lạng Sơn: Nuôi trồng thủy sản tăng mạnh

LSO-Mặc dù là tỉnh miền núi biên giới, diện tích mặt nước ao hồ ít nhưng tỉnh Lạng Sơn đã đặc biệt quan tâm phát triển nuôi trồng thủy sản.

LSO-Mặc dù là tỉnh miền núi biên giới, diện tích mặt nước ao hồ ít nhưng tỉnh Lạng Sơn đã đặc biệt quan tâm phát triển nuôi trồng thủy sản.

Nuôi cá tầm tại Văn Quan

Tính từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 990 ha. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 925,8 tấn, tăng 50,3% cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt tỉnh đã nghiên cứu, khuyến khích nuôi thành công mô hình cá tầm tại Văn Quan, cá hồi tại Mẫu Sơn. Phối hợp cùng nước bạn thả cá chung trên sông Kỳ Cùng nhằm cùng hợp tác khai thác nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra tỉnh đã hỗ trợ hàng triệu con giống, thủy sản cho nhân dân các xã vùng sâu vùng xa có đủ diện tích nuôi trồng thủy sản. Qua đó đã khơi dậy phong trào nuôi trồng, thâm canh thủy sản nâng cao mức sống cho nhân dân.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC