Thứ năm,  02/02/2023

Bắc Giang: Năm 2013 phấn đấu có 2 đến 3 xã được công nhận “xã Nông thôn mới”

Ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

Ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013.

Báo cáo của BCĐ tỉnh nêu rõ: 7 tháng năm 2013, Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Giang tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được một số kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí của 40 xã xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 đạt kế hoạch đề ra. Xây dựng Nông thôn mới đã trở thành phong trào được đông đảo nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tham gia. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. An ninh nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở nông thôn dần dần thay đổi.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới Bắc Giang
(Ảnh: Dương Đức

Tổng nguồn vốn huy động dành cho Chương trình năm 2013 là gần 362 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cơ bản là 337,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 23,7 tỷ đồng. Tháng 10/2013 sẽ có 100% số xã được phê duyệt quy hoạch và đồ án xây dựng nông thôn mới. Có xấp xỉ 700 lượt cán bộ được tập huấn về xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý thực hiện xây dựng nông thôn mới; 1.690 lao động nông thôn được đào tạo nghề; công tác dồn điền đổi thửa được nhân dân hưởng ứng đã tạo 11 cánh đồng mẫu với diện tích trên 600ha, 30 cánh đồng thu nhập cao phục vụ cho sản xuất hàng hóa tập trung; nhân dân đã hiến đất trên 60.000 m2 để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác…

Qua rà soát 4 xã phấn đấu được công nhận Nông thôn mới năm 2013 cho thấy: Xã Song Mai (TP. Bắc Giang) đạt 17/19 tiêu chí; Tân Thịnh (Lạng Giang) đạt 16/19 tiêu chí; Yên Mỹ (Lạng Giang) đạt 14/19 tiêu chí; Tân Dĩnh (Lạng Giang) đạt 10/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại được đánh giá là có đủ khả năng hoàn thành trong năm 2013.

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2013 được BCĐ tỉnh đặt ra là: Cần tập trung cao cho các xã phấn đấu được công nhận là xã Nông thôn mới trong năm 2013 cả về nguồn vốn, công tác hướng dẫn, chỉ đạo… để làm cơ sở cho những xã tiếp theo xây dựng Nông thôn mới; phấn đấu công nhận từ 2 đến 3 xã là xã Nông thôn mới; rà soát lại các tiêu chí ở 40 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2014 và dự kiến nội dung thực hiện Chương trình năm 2015, xác định số lượng các xã sẽ “về đích” trong năm 2014 để tập trung chỉ đạo và thực hiện…

Kết luận luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chỉ ra những hạn chế trong quá trình chỉ đạo, thực hiện; nhắc nhở những địa phương có tư tưởng “nản” hoặc “buông xuôi” đối với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Các cấp, các ngành, địa phương cần nắm vững nội dung cơ bản Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có phương án cụ thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện một cách nghiêm túc, không quản ngại khó khăn; khi thực hiện các tiêu chí cần quan tâm đến tiêu chuẩn trong các tiêu chí đó; các xã nông thôn mới phải tạo ra được “điểm nhấn”.

Theo Dangcongsan.vn