Thứ sáu,  03/02/2023

Xuất khẩu tôm tăng 45% trong tháng 7

Ngày 20-8, VASEP cho biết, xuất khẩu (XK) tôm của Việt Nam trong bảy tháng đầu năm đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng tháng 7, XK tôm đạt 291 triệu USD, tăng 45,3% so với tháng 7-2012 và tăng 21,7% so với tháng trước.
Ảnh minh họa. (vietfish.org)

NDĐT – Ngày 20-8, VASEP cho biết, xuất khẩu (XK) tôm của Việt Nam trong bảy tháng đầu năm đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng tháng 7, XK tôm đạt 291 triệu USD, tăng 45,3% so với tháng 7-2012 và tăng 21,7% so với tháng trước.

Với tốc độ tăng trưởng này, VASEP dự kiến XK tôm năm 2013 sẽ đạt hơn 2,4 tỷ USD. Bảy tháng đầu năm nay, tôm chiếm gần 40% tỷ trọng XK thủy sản, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá tôm XK tăng, nên XK thủy sản sang hầu hết các thị trường chính đều tăng trong tháng 7: Cụ thể, bất chấp nguy cơ tôm của VIệt Nam bị đe dọa áp thuế chống trợ cấp, XK tôm vào Mỹ vẫn tăng 17,2%; XK tôm vào Nhật Bản cũng tăng 16,7%, EU tăng 8,7%, Trung Quốc và Hồng Công tăng 36,7%. XK sang các thị trường khác đều tăng trưởng mạnh (53%-110%), riêng thị trường Hàn Quốc giảm gần 11%.

VASEP cũng cho biết, tổng XK thủy sản bảy tháng đầu năm đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Nhandan.vn