Thứ tư,  08/02/2023

Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư".

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư”.

Hội thảo “Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án
đầu tư”.
(Ảnh: M.P)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI nhận định, sau 8 năm triển khai, các quy định về thủ tục đầu tư kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định trong Luật Đầu tư đã trở nên bất cập, nhiều điều đã không còn phù hợp trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay. Nhiều quy định còn chồng chéo, rườm rà. Trong khi đó, thực tế triển khai tại các địa phương khác nhau lại đang có những thủ tục và trình tự khác nhau để thu hút đầu tư. Đây chính là rào cản cho môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

Ông Vũ Tiến Lộc cũng cho biết, so với các nước trong khu vực, môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta đang ngày càng giảm sức cạnh tranh. Vì vậy, việc hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong thực hiện dự án đầu tư để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư hiện nay đang được đặt ra và là một yêu cầu bức thiết.

Tại Hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn – Phó trưởng Ban Pháp chế VCCI cũng đã trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu về thực trạng TTHC trong lĩnh vực đầu tư do VCCI thực hiện bằng việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh. Theo bản báo cáo này, hiện nay, thủ tục đầu tư đất đai và xây dựng được đánh giá là một trong nhóm các thủ tục khó khăn hàng đầu đối với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó, hệ thống pháp luật, chính sách liên quan còn khá phức tạp, chồng chéo, chia cắt, phân tán dẫn đến kết quả bị suy giảm hiệu lực thi hành… Báo cáo cũng đã đề xuất một số giải pháp, sáng kiến nhằm đơn giản hóa TTHC và việc thực hiện các thủ tục, theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hùng Huế, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan tới TTHC trong thực hiện dự án đầu tư. Theo ông, hiện nay không có một quy trình thủ tục đầy đủ thống nhất từ khi chuẩn bị đầu tư đến lúc vận hành dự án, thậm chí ngay cả quy định của từng thủ tục để công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện. Đặc biệt, thời gian hoàn thành các TTHC kể từ khi có ý tưởng đến khi dự án đi vào vận hành thường rất dài… Ông Huế nhận định, để khắc phục những tồn tại đó, cần tiến tới đơn giản hoá các quy định về TTHC trong thực hiện dự án đầu tư.

Qua các ý kiến trao đổi tại Hội thảo cho thấy, thời gian tới, việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư cần phải được chú trọng hơn nữa. Có như vậy, việc thu hút đầu tư vào Việt Nam mới có thể đạt hiệu quả.

Theo Dangcongsan.vn