Thứ sáu,  03/02/2023

Trên 1 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Tính đến hết tháng 7/2013, trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có trên 1 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng.

LSO-Tính đến hết tháng 7/2013, trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có trên 1 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng.

Một góc cửa khẩu Tân Thanh

Từ năm 2009 đến nay, cấp có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 5.920 tỷ đồng vào Khu kinh tế. Trong đó có 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Một số dự án đã được đưa vào vận hành, khai thác như dự án mở rộng bãi đỗ xe cửa khẩu Hữu Nghị; nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô Dragon; nhà máy xi măng Hồng Phong; nhà máy chì thỏi Hâm Thiên (nay là Công ty CP Kim loại mầu Bắc Bộ).

Cũng trong vòng 4 năm trở lại đây, kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã được tăng cường với tổng vốn đã giải ngân trên 1.300 tỷ đồng. Kết quả đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình kết cấu hạ tầng quan trọng của Khu kinh tế như nâng cấp đường tránh quốc lộ 4A, đoạn Cổng Trắng – Tà Lài; đường nội bộ Khu II – Tân Thanh, đường Pắc Luống – Tân Thanh… Cơ sở hạ tầng được củng cố giúp cho các hoạt động trong Khu kinh tế diễn ra thuận lợi hơn và góp phần thu hút đầu tư.

VŨ NHƯ PHONG