Thứ năm,  02/02/2023

Điều chỉnh giá bán điện thương phẩm bình quân tăng thêm 71,85 đồng/KWh

Bộ Tài chính vừa công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

Bộ Tài chính vừa công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

Theo đó, giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện áp dụng từ 1/8/2013 là 1.508,85 đồng/KWh.

Như vậy, mức giá này tăng 71,85 đồng/KWh so với mức giá hiện hành (1.437 đồng/KWh).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/8/2013.

Theo Dangcongsan.vn