Thứ tư,  08/02/2023

Ðầu tư hơn 55 tỷ đồng mở rộng Bến xe Mỹ Ðình

Ngày 23-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã ký Quyết định số 5100/QÐ-UBND cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng Bến xe Mỹ Ðình nằm trên địa bàn huyện Từ Liêm.

Ngày 23-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã ký Quyết định số 5100/QÐ-UBND cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng Bến xe Mỹ Ðình nằm trên địa bàn huyện Từ Liêm.

UBND thành phố Hà Nội giao Tổng công ty Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với Bến xe Mỹ Ðình hiện tại, góp phần tăng khả năng vận chuyển hành khách công cộng và giảm thiểu ùn tắc giao thông. Trên diện tích mở rộng là 1,3 ha, các đơn vị sẽ xây dựng bãi đỗ xe, sân, đường, nhà dịch vụ, nhà bảo vệ… với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 55,4 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố. Thành phố giao cho các đơn vị liên quan có trách nhiệm khảo sát, đo đạc hiện trạng, điều tra hạ tầng kỹ thuật, đồng thời lập báo cáo tổng thể dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Thời gian chuẩn bị đầu tư dự án ngay trong quý IV năm nay.

Theo Nhandan