Thứ tư,  08/02/2023

Tháng 8, CPI của cả nước tăng 0,83% so với tháng trước

Tổng cục Thống kê ngày 24-8 chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 8 tăng 0,83% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI tám tháng qua tăng 3,53% và CPI bình quân tám tháng đầu năm 2013 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê ngày 24-8 chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 8 tăng 0,83% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI tám tháng qua tăng 3,53% và CPI bình quân tám tháng đầu năm 2013 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

 Tháng 8, CPI tăng ở hầu hết các nhóm hàng hóa, dịch vụ. Chỉ trừ nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá 0,02%, còn lại các nhóm hàng tính CPI đều tăng giá với mức tăng từ 0,27% đến 4,11%. Tăng giá cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, tăng tới 4,11%, trong đó riêng nhóm dịch vụ y tế tăng 5,09% do một số địa phương, đặc biệt là TP Hà Nội đã điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước. Tiếp đến là nhóm giao thông tăng 1,11%, chủ yếu do tác động của đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu hồi giữa tháng 7 (lần giảm giá xăng và dầu đi-ê-den ngày 22-8 mới đây chưa thể phản ánh ngay trong CPI tháng 8). Ngoài ra, các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng giá đáng kể như nhóm giáo dục tăng tới 0,9%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,86%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,88%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,44%… Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa tính CPI cũng bắt đầu tăng giá mạnh trở lại với mức tăng 0,54%. Trong đó nhóm lương thực tăng 0,7%; nhóm thực phẩm tăng 0,62%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,14%.

 Chỉ số giá vàng tháng 8 tăng 0,32% so với tháng trước nhưng lại giảm 26,17% so với tháng 12-2012. Còn chỉ số giá USD tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 1,59% so với tháng 12-2012.

Theo Nhandan