Chủ nhật,  05/02/2023

Chú trọng tuyên truyền để tăng hiệu quả quản lý quỹ công

LSO-Xác định công tác kiểm soát chi ngân sách là một nhiệm vụ quan trọng nhằm quản lý tốt nguồn công quỹ nên trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước huyện Hữu Lũng đã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định về chế độ, định mức chi trả.

LSO-Xác định công tác kiểm soát chi ngân sách là một nhiệm vụ quan trọng nhằm quản lý tốt nguồn công quỹ nên trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước huyện Hữu Lũng đã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định về chế độ, định mức chi trả. Qua đó, đảm bảo chi đúng, chi đủ và chi kịp thời các khoản chi, góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 Cán bộ Kho bạc huyện Hữu Lũng kiểm tra hồ sơ chi ngân sách

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng chủ yếu là chi thường xuyên. Tuy nhiên, trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách đến giao dịch vẫn còn nhiều vướng mắc như: hồ sơ thiếu, chứng từ chưa hợp lệ, các khoản mục chi ghi chưa đúng… Những vướng mắc đó ảnh hưởng không nhỏ đến nghiệp vụ quản lý, kiểm soát chi của Kho bạc và tốn nhiều thời gian, công sức của khách hàng. Chính vì vậy, Kho bạc huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng trong quá trình thực hiện kiểm soát chi. Bà Hoàng Thanh Lan, Phó Giám đốc Kho bạc huyện cho biết: chúng tôi tích cực tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách về thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định, các văn bản hướng dẫn của ngành về kiểm soát chi ngân sách cũng như các quy định về chế độ, định mức chi. Ngoài gửi văn bản thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nắm những quy định mới, nắm dự toán chi, chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn trong quá trình giao dịch với khách hàng. Trong các trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chứng từ chưa hợp lệ…, cán bộ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng đối chiếu các quy định và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng thủ tục.

Để thực hiện tốt kiểm soát chi, Kho bạc còn đẩy mạnh sự phối kết hợp giữa kế toán kho bạc và đội ngũ kế toán của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách để tăng cường trao đổi, nắm thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời những quy định mới. Riêng trong thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách (quản lý chi ngân sách ngay từ khâu lập dự toán thực hiện từ tháng 6/2013) theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC, ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính, Kho bạc hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc về quy trình, thủ tục cho khách hàng. Những khoản chi phải thực hiện cam kết chi, Kho bạc nhắc nhở, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục chi. Ngoài ra, tại nơi khách hàng đến giao dịch, Kho bạc có sẵn tài liệu gồm có đầy đủ các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện chi ngân sách, cam kết chi ngân sách để phục vụ cho việc tra cứu, tìm hiểu cũng như thực hiện việc giám sát đối với hoạt động kiểm soát chi qua Kho bạc của khách hàng.

Từ quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng về thực hiện chi ngân sách , các đơn vị sử dụng ngân sách đã chấp hành đầy đủ các điều kiện chi, thực hiện hồ sơ, chứng từ đầy đủ và hợp lệ theo các quy định, chế độ, định mức chi. Qua kiểm soát chi từ năm 2012 đến nay, Kho bạc không có món chi phải từ chối, trong 7 tháng đầu năm 2013, kiểm soát chi đúng, chi kịp thời với tổng chi ngân sách trên địa bàn là 277 tỷ đồng. Trong đó chi thường xuyên 267 tỷ đồng, đầu tư 10 tỷ đồng. Trong thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi, từ đầu tháng 8/2013, huyện có 7 món chi, trong đó, 3 món chi thường xuyên với tổng giá trị trên 758 triệu đồng gồm chi mua sách, vở học sinh, sự nghiệp giao thông và sự nghiệp giáo dục; 4 món chi đầu tư với tổng giá trị 2.486,52 triệu đồng, đã thực hiện thanh toán 2.081,850 triệu đồng.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng về chi ngân sách, Kho bạc đã góp phần quản lý tốt nguồn công quỹ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do mới thực hiện nên kiểm soát cam kết chi còn có những lúng túng, khó khăn chung về quy trình, thủ tục… Vì vậy, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định về cam kết chi, đồng thời tuyên truyền thực hiện kiểm soát chi gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, đảm bảo an toàn kho quỹ.

LÂM NHƯ