Chủ nhật,  29/01/2023

Kiểm tra mô hình lúa mùa sớm tại huyện Văn Lãng

LSO-Ngày 28/8/2013, Hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình lúa mùa sớm sử dụng giống mới và sử dụng phân viên nén NK dúi sâu tại xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng.

LSO-Ngày 28/8/2013, Hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình lúa mùa sớm sử dụng giống mới và sử dụng phân viên nén NK dúi sâu tại xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng. Tham gia buổi kiểm tra có đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kiểm tra thực tế mô hình

Tham gia mô hình lúa mùa sớm có 36 hộ gia đình của xã Trùng Quán trên diện tích 6ha. Đây đều là những chân ruộng cạn năng suất bấp bênh, thậm chí có năm mất mùa do gặp hạn cuối vụ và rét đến sớm. Trong đó, chương trình của Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ 3ha, chương trình của huyện Văn Lãng hỗ trợ 3ha. Mô hình sử dụng giống mới hoa ưu 109, DV 108 thay cho giống bao thai bà con nông dân vẫn thường sử dụng. Chương trình hỗ trợ 100% giống và 50% vật tư khác. Sau khi gieo trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật cho thấy lúa sinh trưởng phát triển tốt, thời gian rút ngắn được gần 30 ngày so với giống bao thai. Vì vậy, tránh được hạn cuối vụ và rét đến sớm. Sử dụng phân bón viên nén dúi sâu hạt chắc hơn, sâu bệnh và cỏ ít hơn. Chỉ khoảng 10 ngày nữa là toàn bộ diện tích mô hình lúa mùa sớm được thu hoạch. Năng suất ước đạt trên 60 tạ/ha, cao hơn giống lúa bao thai bà con thường sử dụng chỉ đạt năng suất từ 35-37 tạ/ha.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao thành công của mô hình lúa mùa sớm sử dụng giống mới. Đồng thời đề nghị huyện, các ban, ngành chức năng mời lãnh đạo, khuyến nông viên và một số hộ nông dân gắn bó với đồng ruộng của các xã trên địa bàn đến tham quan, học tập mô hình; Trung tâm khuyến nông tỉnh xây dựng báo cáo mẫu đánh giá mô hình, hướng dẫn các huyện thực hiện; cần bổ sung đầy đủ thông tin khoa học, thực tiễn và kết quả thành công của mô hình…để có cơ sở đề nghị ban hành cơ chế chính sách…

NÔNG MINH THẢO