Thứ hai,  30/01/2023

Chính thức áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký Quyết định số 5987/QĐ-BCT ngày 23/8/2013, về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký Quyết định số 5987/QĐ-BCT ngày 23/8/2013, về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu cọ tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau.

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: trithuc.com.vn)

 Quyết định này thay thế Quyết định số 2564/QĐ-BCT ngày 22/4/2013 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời. Mức thuế tự vệ chính thức được áp dụng theo lộ trình từ ngày 07/5/2013 đến 06/5/2014 là 5%; từ ngày 07/5/2014 đến 06/5/2015 là 4%; từ ngày 07/5/2015 đến 06/5/2016 là 3% và từ ngày 07/5/2016 đến 06/5/2017 là 2%.

Cũng theo quyết định, biện pháp tự vệ được áp dụng đối với hàng hóa của tất cả các nước/vùng lãnh thổ, ngoại trừ các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ (danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ gửi kèm trong Thông báo áp dụng biện pháp tự vệ chính thức).

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký (tức ngày 07/9/2013).

Theo Dangcongsan.vn