Thứ hai,  30/01/2023

Đóng điện Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây

Ngày 29-8, Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, hồi 18 giờ 25 phút ngày 28-8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã chính thức đóng điện Công trình Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây giai đoạn 1 (vận hành ở điện áp 220kV cấp điện vận hành thử nghiệm Tổ máy số 01, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2).
 

 – Ngày 29-8, Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, hồi 18 giờ 25 phút ngày 28-8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã chính thức đóng điện Công trình Đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây giai đoạn 1 (vận hành ở điện áp 220kV cấp điện vận hành thử nghiệm Tổ máy số 01, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2).

Quy mô của dự án bao gồm: Xây dựng mới đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV, hai mạch, dây dẫn phân pha 4, chiều dài 236 km từ Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân đến Trạm biến áp 500kV Sông Mây với Tổng mức đầu tư trên 2988 tỷ đồng. Đường dây đi qua địa bàn các tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu đầu tư của Công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây nhằm kết nối với Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) với hệ thống điện Quốc gia. Trước mắt truyền tải điện năng của Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Miền Nam. Công trình còn tạo tiền đề để liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung bộ với hệ thống điện Quốc gia.

Theo Nhandan.vn