Thứ hai,  30/01/2023

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số

Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2013.
 

 

  

Kiểm tra, giám sát kết quả quay sổ xố 
nguồn ảnh:baokhanhhoa.com.vn

Ngày 28/8/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Nghị định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2013.

Hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số bao gồm cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm tối đa là 100 triệu đồng và đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, các hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đã được cấp phép; vi phạm quy định về hồ sơ đặt Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sẽ bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng; vi phạm các quy định về giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép đặt văn phòng đại diện bị phạt từ mức cảnh cáo đến 100 triệu đồng… Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về quản trị và điều hành; về khai thác bảo hiểm; về hoạt động môi giới, đại lý bảo hiểm và văn phòng đại diện; về quản lý, sử dụng vốn và tài sản; về khả năng thanh toán; chế độ báo cáo; trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài phạt tiền, đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm còn bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ đại lý bảo hiểm có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn một phần nội dung, phạm vi liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm trong giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; đình chỉ hoạt động đại lý bảo hiểm có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính và buộc phải khắc phục hậu quả đã gây ra.

Trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, Nghị định cũng quy định các mức phạt đối với các vi phạm quy định về cấp, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số; về in, phát hành và phân phối vé xổ số; về loại hình sản phẩm, thể lệ dự thưởng và cơ cấu giải thưởng; về tổ chức mở thưởng và thiết bị quay số mở thưởng; về chế độ thông tin khuyến mại; về trả thưởng, lưu trữ vé xổ số trúng thưởng và điều kiện kinh doanh xổ số điện toán; về hoa hồng đại lý, trích lập các quỹ dự phòng trả thưởng, quỹ tài chính; sử dụng các quỹ và chế độ báo cáo; về lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Ngoài phạt tiền, đối tượng vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giất chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sổ số có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc phải khắc phục hậu quả đã gây ra.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Nghị định số 41/2009/NĐ-CP, ngày 5/5/2009 và Nghị định số 105/2010/NĐ-CP, ngày 27/10/2010 của Chính phủ.

Theo Dangcongsan.vn