Chủ nhật,  05/02/2023

Chính phủ yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án thủy điện Lai Châu

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 332/TB-VPCP, ngày 27/8/2013 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ quyết toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La trước ngày 30/6/2014; đồng thời phải đảm bảo tiến độ chung của Dự án xây dựng thủy điện Lai Châu.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 332/TB-VPCP, ngày 27/8/2013 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ quyết toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La trước ngày 30/6/2014; đồng thời phải đảm bảo tiến độ chung của Dự án xây dựng thủy điện Lai Châu.

Thủy điện Sơn La đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng mục tiêu tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư đã cơ bản hoàn thành. Tại dự án thủy điện Lai Châu, công tác thi công đã được thực hiện khẩn trương, công tác đấu thầu, cung cấp thiết bị công nghệ, cung cấp thiết kế bản vẽ thi công và giải ngân đã đáp ứng yêu cầu, có thể rút ngắn được tiến độ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

 

 Thủy điện Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (Nguồn ảnh: evn.com.vn)

Phó Thủ tướng yêu cầu, đối với Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, cần hoàn thành các hạng mục, dự án thành phần trực tiếp phục vụ sản xuất trong năm 2013; hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong năm 2014; đồng thời hoàn thành việc thu hồi, giao diện tích đất sản xuất nông lâm nghiệp còn lại, tính toán bù chênh giá trị sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2013. Hoàn thành quyết toán Dự án di dân tái định cư trong năm 2015.

Đối với Dự án thủy điện Lai Châu, phải hoàn thành khối lượng công việc, cung cấp thiết bị đáp ứng tiến độ phê duyệt; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; thông đường đoạn Nậm Nhùn – Mường Tè trong năm 2013; lập và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực hiện di chuyển các hộ dân đến nơi tái định cư, bảo đảm đáp ứng tiến độ chung của dự án thủy điện Lai Châu.

 

 Thủy điện Lai Châu sẵn sàng ngăn sông (Nguồn ảnh: infonet)

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đấu thầu cung cấp thiết bị công nghệ còn lại, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công. Phê duyệt Dự toán kinh phí xây dựng Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La” trong tháng 9/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư; thực hiện hoàn thành việc thu hồi đất, giao đất, bù chênh giá trị sử dụng đất và hướng dẫn nhân dân sớm ổn định đời sống, tổ chức lại sản xuất.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La và thủy điện Lai Châu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan, thuê tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu giải pháp xử lý dứt điểm việc sụt, trượt của quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay nhằm bảo đảm giao thông và an toàn cho các hộ dân.

Theo Dangcongsan.vn