Thứ sáu,  03/02/2023

Kiến nghị mua tạm trữ thêm 300 nghìn tấn gạo

Ngày 30-8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, nhằm ổn định thị trường lúa gạo trong nước cũng như giải quyết những khó khăn trước mắt của ngành lương thực Việt Nam, VFA đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho kéo dài thêm một tháng (đến ngày 15-10-2013) việc hỗ trợ lãi suất vay vốn để mua tạm trữ một triệu tấn gạo hè thu.

Ngày 30-8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, nhằm ổn định thị trường lúa gạo trong nước cũng như giải quyết những khó khăn trước mắt của ngành lương thực Việt Nam, VFA đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho kéo dài thêm một tháng (đến ngày 15-10-2013) việc hỗ trợ lãi suất vay vốn để mua tạm trữ một triệu tấn gạo hè thu.

Ðiều này sẽ giúp doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ thoát khỏi tình trạng bán tháo gạo khi đến hạn trả nợ (ngày 15-9-2013). Bên cạnh đó, VFA cũng đề nghị Chính phủ cho thu mua tạm trữ thêm 300 tấn gạo vụ hè thu và vụ thu đông này để giữ giá lúa ở thị trường trong nước. Thời gian thực hiện việc thu mua từ ngày 15-9 đến 15-10-2013. Ðồng thời, đề nghị Chính phủ hỗ trợ lãi suất vay vốn để thu mua tạm trữ 300 nghìn tấn gạo nói trên trong hai tháng (từ ngày 15-9 đến 15-11-2013).

Theo Nhandan.vn