Thứ năm,  02/02/2023

Giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có xu hướng giảm

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ thực hiện trong tháng 8/2013 ước đạt 11.817,4 tỷ đồng, tính chung 8 tháng ước đạt 94.838,1 tỷ đồng, bằng 58,9% kế hoạch và bằng 92,8% so cùng kỳ năm 2012.
 
 

 

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

 Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ thực hiện trong tháng 8/2013 ước đạt 11.817,4 tỷ đồng, tính chung 8 tháng ước đạt 94.838,1 tỷ đồng, bằng 58,9% kế hoạch và bằng 92,8% so cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 8 đạt 4.524,4 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 33.349,9 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch năm, bằng 85% so cùng kỳ. Đáng chú ý, tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm vẫn rất căng thẳng, nhiều công trình chưa thể triển khai thi công tiếp do việc thu xếp vốn của chủ đầu tư không kịp thời.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 8 đạt 4.603,5 tỷ đồng, 8 tháng đạt 38.895,5 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch và bằng 103,7 % so cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, về nhập khẩu, riêng tháng 8 đạt khoảng 34 triệu USD, tính chung 8 tháng ước đạt 135 triệu USD, bằng 111% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc thiết bị. Trong khi đó, xuất khẩu ước thực hiện tháng 8 đạt 19 triệu USD, 8 tháng ước đạt 114 triệu USD, bằng 67,8% so với kế hoạch năm.

Theo Dangcongsan.vn