Thứ năm,  02/02/2023

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương

Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 11068/BTC-ÐT gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước về thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 11068/BTC-ÐT gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước về thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc đấu thầu, thi công công trình; khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với kho bạc nhà nước không để dồn hồ sơ thanh toán vào các tháng 12-2013 và tháng 1-2014.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho phép các dự án khởi công mới được thanh toán khi đã có trong danh mục được UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch vốn 2013.

Theo Nhandan.vn