Chủ nhật,  29/01/2023

Đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn: Lạng Sơn đồng hành cùng nhà đầu tư

 LSO-Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là dự án quan trọng với lượng vốn đầu tư hàng tỷ đồng.

LSO-Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là dự án quan trọng với lượng vốn đầu tư hàng tỷ đồng. Tiến trình xây dựng Khu kinh tế cũng là tiến trình huy động tối đa các nguồn lực nhằm sớm đưa Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn vào hoạt động theo tiến độ. Hiện nay, Lạng Sơn đã, đang tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng nhà đầu tư để thực hiện các dự án.

Công ty TNHH Xuân Cương kinh doanh hiệu quả dịch vụ bến bãi tại Cửa khẩu Hữu Nghị

Trong 4 năm qua, từ năm 2009 đến nay, Lạng Sơn đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án và đã giải ngân trên 1.300 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Một số dự án đã được đưa vào vận hành khai thác, một số công trình quan trọng từng bước được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo động lực cho phát triển trong khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời tiến hành thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới, tập trung hoàn thành lập đề án và dự án Quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng, bước đầu đưa vào hoạt động các khu quan trọng tại Khu phi thuế quan. Tập trung đầu tư các công tình hạ tầng quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng về điện, cấp thoát nước, hạ tầng bưu chính viễn thông và hạ tầng xử lý nước thải, chất thải…, phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành các khu thương mại tự do, khu chế xuất, khu công nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù nhằm tạo ra đột phá phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tỉnh ta đã ưu tiên tập trung cho công tác quy hoạch, xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Chính vì vậy, năm 2011 tỉnh ta tập trung hoàn thành các quy hoạch tổng thể hạ tầng kinh tế – xã hội, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu để làm căn cứ trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Theo đó, tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhanh chóng giải quyết nhu cầu về mặt bằng, đất đai cho các doanh nghiệp đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu, các khu, cụm công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu bức bách về mặt bằng sản xuất, từng bước di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ra ngoài khu đô thị và khu đông dân cư. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế và tình hình thực tế diễn ra. Một trong những giải pháp hàng đầu được Lạng Sơn xác định đó là cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung vào vấn đề cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một đầu mối” thu hút đầu tư với phương châm “đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, tin cậy.” Tính đến tháng 7/2013, trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có trên 1 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký lên tới 6.000 tỷ đồng. Với tổng vốn đầu tư mỗi giai đoạn lên tới trên 30 nghìn tỉ đồng, Lạng Sơn luôn xác định phương thức huy động vốn đầu tư chủ động, linh hoạt, tập trung mọi nguồn lực cho Khu kinh tế cửa khẩu, trong đó, dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh và nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách địa phương. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng quy mô lớn, có vai trò then chốt được phát hành trái phiếu công trình. Công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cần thiết được sử dụng vốn ODA. Thu hút vốn đầu tư các công tình khác được huy động theo nhiều phương thức, bao gồm BOT, BT, BTO, PPP và các hình thức khác theo quy định của pháp luật, kể cả việc huy động vốn từ quỹ đất. Tại các diễn đàn trao đổi về công tác triển khai xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã khẳng định: với sự cầu thị và chủ trương luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, Lạng Sơn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp, đề xuất để xây dựng một môi trường hấp dẫn hơn. Bằng tinh thần hợp tác, cởi mở, Lạng Sơn sẽ nỗ lực thực hiện cam kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án không chỉ trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, mà cả trên toàn địa bàn tỉnh.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, cùng với những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng, minh bạch và bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Lạng Sơn kỳ vọng sẽ có được nhiều nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tham gia đầu tư vào các dự án, cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng thành công Khu kinh tế cửa khẩu nói riêng và góp phần xây dựng Lạng Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

MAI VĂN HOA