Thứ sáu,  03/02/2023

Cao Lộc: Hiệu quả từ củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng

LSO-Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cao Lộc đã luôn chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng như kiểm tra sử dụng vốn, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn…

LSO-Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cao Lộc đã luôn chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng như kiểm tra sử dụng vốn, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn… Tuy nhiên, ở một số địa phương, nợ quá hạn vẫn cao, có tình trạng nợ chây ì, nợ khó đòi ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các chương trình tín dụng. Vì vậy, từ quý II năm 2013, Phòng Giao dịch huyện đã xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có nợ quá hạn cao. Hiệu quả bước đầu đã thu hồi nợ đáng kể, giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng sử dụng vốn trên địa bàn.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cao Lộc giao dịch tại xã Gia Cát

Hiện nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện đạt 141,8 tỷ đồng, với 6.975 hộ đang sử dụng vốn. Nguồn vốn đã giúp hàng nghìn hộ dân của huyện vươn lên trong phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên, nhiều xã có tỷ lệ nợ quá hạn từ 1% trở lên. Đặc biệt là có 3 xã tỷ lệ nợ quá hạn cao: Phú Xá 2,6%, Thụy Hùng 3,44% và Xuân Long  2,4%. Nguyên nhân nợ quá hạn chủ yếu là các hộ khó khăn, chây ì, ý thức sử dụng vốn cũng như trả nợ vay còn kém. Trước thực trạng đó, phòng giao dịch huyện đã xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại 3 xã có nợ quá hạn cao nhất. Nội dung phương án tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động và có kế hoạch thu nợ theo quý. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện cho biết: thực hiện phương án, cán bộ ngân hàng, lãnh đạo xã, các tổ chức hội, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động. Tuyên truyền không chỉ thực hiện tại các buổi giao dịch, các cuộc họp thôn, bản, sinh hoạt tổ chức hội, mà đối với các hộ nợ quá hạn, ban quản lý nợ đến tận nhà để vận động, đôn đốc thu nợ. Kế hoạch thu nợ hàng quý tại các xã đưa ra chỉ tiêu cụ thể, dựa trên cơ sở đánh giá tình hình nợ của xã, khả năng trả nợ của các hộ vay. Do có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện theo đúng kế hoạch, nên mặc dù mới được thực hiện từ tháng 6/2013 nhưng kết quả đã có chuyển biến rõ rệt. Nợ quá hạn tại 3 xã xây dựng phương án đã giảm nhanh chóng, Phú Xá chỉ còn 1% nợ quá hạn, Thụy Hùng 3% và Xuân Long còn 1,3%. Đặc biệt, từ được tuyên truyền, vận động, có chuyển biến về nhận thức, tại xã Xuân Long, cùng với nợ quá hạn giảm, nhu cầu vay vốn tăng lên. Tính tại thời điểm này, dư nợ của xã hơn 4 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 3 lần so với năm 2010. Ngoài ra, phòng giao dịch đang tự củng cố tại các xã có nợ quá hạn trên 1% như Bảo Lâm, Hồng Phong…

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện còn quan tâm kiện toàn tổ vay vốn và thực hiện các điểm giao dịch kiểu mẫu. Theo nội dung kiện toàn tổ mới tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT, ngày 5/3/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, phòng giao dịch đã phối hợp cùng các tổ chức hội nhận ủy thác vốn triển khai bầu mới ban quản lý tổ, xây dựng quy chế hoạt động tổ, thông qua danh sách thành viên. Đồng thời tiến hành tập huấn về nghiệp vụ quản lý vốn cho các tổ, đến nay đã hoàn thành tập huấn cho 258 tổ, đạt 100% kế hoạch. Đối với các điểm giao dịch, huyện đã có đủ 23 điểm giao dịch tại xã, thị trấn, trong đó có 7 điểm giao dịch đạt kiểu mẫu, tức là điểm giao dịch có đủ các tiêu chí về: cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ hoạt động giao dịch; chấp hành tốt lịch giao dịch, giờ giao dịch (kể cả ngày nghỉ); trên 90% hộ trả nợ, trả lãi tại điểm giao dịch; nghiêm túc họp giao ban với các tổ chức hội, lãnh đạo xã sau giao dịch…  Để phát huy tối đa vai trò của các điểm giao dịch, bên cạnh giữ vững các điểm giao dịch hoạt động tốt, ngân hàng đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng thêm 4 điểm giao dịch kiểu mẫu trong năm 2013, để qua đó tạo nề nếp giao dịch, tăng cường sự giám sát của người dân đối với hoạt động tín dụng, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng từ cơ sở.

Qua thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các biện pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, công tác cho vay vốn cũng như thu nợ, thu lãi đạt cao so với kế hoạch đề ra, nhất là giảm đáng kể tỷ lệ nợ quá hạn. Trong 8 tháng năm 2013, thu nợ đạt 30,43 tỷ đồng, thu lãi 7,533 tỷ đồng; nợ quá hạn toàn phòng giao dịch giảm từ 0,62% (đầu năm 2013) xuống còn 0,58% (dưới chỉ tiêu nợ quá hạn của tỉnh là 0,7%).

LÂM NHƯ