Chủ nhật,  05/02/2023

Hội thảo “Vì sự phát triển lành mạnh của Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ”

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản tổ chức hội thảo “Vì sự phát triển lành mạnh của Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ”.

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản tổ chức hội thảo “Vì sự phát triển lành mạnh của Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hiroshi Kinoshita đến từ Học viện Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản cho biết, tại Nhật Bản, mặc dù chưa có thống kê chính thức, nhưng trong 10 năm trở lại đây, số các vụ trục lợi bảo hiểm đang có xu hướng giảm đi đáng kể. Trong đó, trục lợi bảo hiểm phân thành hai dạng là tạo ra tai nạn và lạm dụng bồi thường.

Cũng theo ông Hiroshi Kinoshita, việc trục lợi bảo hiểm thường có tác động ngược lại một cách tiêu cực đối với xã hội. Điều này không chỉ làm giảm niềm tin của khách hàng và các cổ đông mà còn làm ảnh hưởng tới danh tiếng không chỉ của bản thân công ty bảo hiểm và còn làm suy yếu hệ thống bảo hiểm.

Hơn nữa, khi trục lợi bảo hiểm đạt được kết quả, những kẻ trục lợi thường là tiếp tục tái phạm, kèm theo đó là các vụ tai nạn, hành vi phá họai. Do đó, các công ty bảo hiểm cần phải giải quyết trục lợi một cách hiệu quả và quyết tâm.

Về các biện pháp đối phó với trục lợi bảo hiểm, theo ông Hiroyasu Miyazaki đến từ Hiệp hội Bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản, việc đầu tiên là phải tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng đối với những tác động ngược lại của việc trục lợi bảo hiểm. Đây là điều quan trọng khi mọi người nhận thức được rằng trục lợi bảo hiểm sẽ gây phương hại tới lợi ích không chỉ của các công ty bảo hiểm mà còn đối với cả những người tham gia bảo hiểm trung thực và xét về tổng thể là phương hại tới lợi ích của toàn xã hội.

Điểm thứ hai, đó là cần tạo ra những cách thức ngăn chặn hiệu quả bằng cách tích lũy kinh nghiệm và xã hội hóa việc phát hiện hành vi trục lợi, nhằm hạn chế những ý định trục lợi ngay từ đầu.

Tuy nhiên, để có thể phát hiện ra các hành vi trục lợi, các công ty bảo hiểm thường gặp phải nhiều khó khăn như việc thu thập bằng chứng trong khi quyền hạn bị giới hạn. Tiếp đó là những gánh nặng về chi phí tìm kiếm, nghiên cứu và tranh tụng. Thêm vào đó, công ty bảo hiểm cần phải giải quyết nhanh nhiều khiếu nại, bồi thường, không được trì hoãn việc thanh toán bồi thường mà không có nguyên nhân thích đáng.

Cũng tại hội thảo, để khắc phục tình trạng trên, các đại diện đến từ phía Nhật Bản đã chia sẻ một số kinh nghiệm để các công ty bảo hiểm Việt Nam có thể tham khảo như cần thiết phải thiết lập một mạng lưới thu thập thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp; thiết lập hệ thống giám định tổn thất hiệu quả để có thể bồi thường một cách hiệu quả, chính xác; thường xuyên trao đổi thông tin nhằm ngăn ngừa khiếu nại trục lợi bảo hiểm; hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền…/

Theo Dangcongsan.vn