Thứ tư,  08/02/2023

Hà Nội tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Ðề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015), đợt 2 năm 2013.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Ðề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013-2015), đợt 2 năm 2013.

Dự kiến, Hà Nội sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 25-9 đến 2-10-2013. Ðợt phát hành lần này nhằm huy động nguồn vốn đầu tư cho tám dự án công trình trọng điểm đã được HÐND, UBND thành phố thông qua và phê duyệt. Bao gồm năm công trình giao thông hạ tầng khung; hai công trình bệnh viện khu vực ngoại thành và dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa giai đoạn I, nhằm cải thiện hệ thống tưới tiêu nước khu vực phía tây thành phố.

Theo Nhandan