Thứ năm,  30/03/2023

Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang hợp đồng tiêu thụ nông sản cho nông dân

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết: trong năm 2013, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng tại địa phương với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đã tạo thuận lợi tiêu thụ hàng hóa ổn định cho nông dân.
 
 

 

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Vietnam+) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết: trong năm 2013, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng tại địa phương với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đã tạo thuận lợi tiêu thụ hàng hóa ổn định cho nông dân.

Nổi bật là Công ty Lương thực Tiền Giang đã hợp đồng tiêu thụ trên 1.400 tấn lúa chất lượng cao tại các địa phương đang triển khai thực hiện Chương trình “Cánh đồng mẫu lớn” như Cai Lậy, Cái Bè. Lúa được bao tiêu là giống Jasmine, OM 5451 được ưa chuộng trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việc tiêu thụ rau an toàn cũng có nhiều thuận lợi nhờ các doanh nghiệp đến từ Tp. Hồ Chí Minh. Chẳng hạn, Hợp tác xã rau an toàn Thị xã Gò Công và Tổ hợp tác rau an toàn Thuận Hòa ở Thị xã Gò Công đã ký hợp đồng tiêu thụ rau với hệ thống siêu thị Metro, Cash & Carry Việt Nam, Công ty Phân bón Lực Điền và Công ty Tấn Lộc ở Tp. Hồ Chí Minh. Sản lượng bao tiêu mỗi ngày từ 2 – 2,5 tấn rau an toàn các loại, tương đương từ 500 – 700 tấn rau mỗi năm.

Tuy sản lượng bao tiêu chưa được cao nhưng để tiêu thụ hàng hóa ổn định, trước mắt, tỉnh sẽ đúc kết kinh nghiệm các mô hình hợp đồng tiêu thụ nông sản với nông dân để nhân rộng, gắn với củng cố nâng chất mạng lưới hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất. Đồng thời, tỉnh lồng ghép thực hiện chương trình này trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2013 – 2017.

Tháng 6/2013 vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (quy trình VietGAP). Theo đó, một trong những điều kiện để được hỗ trợ kinh phí sản xuất theo tiêu chí VietGAP đối với các tổ chức kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác, là nhất thiết phải có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hoặc ký kết phương án tiêu thụ sản phẩm cụ thể với các doanh nghiệp đầu ra.

Theo Dangcongsan.vn