Thứ bảy,  25/03/2023

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank tăng 12,3%

Theo báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), tính đến 31/8/2013 dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 359.474 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70,1% tổng dư nợ cho vay.
 
 

Theo báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), tính đến 31/8/2013 dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 359.474 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70,1% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 29.369 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53,6%/tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 26.529 tỷ đồng, tăng 2.597 tỷ đồng; cho vay lương thực đạt 16.922 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng; cho vay chăn nuôi 68.024 tỷ đồng, tăng 8.612 tỷ đồng…

Trong những tháng cuối năm Agribank tiếp tục tập trung mở rộng cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; cho vay hộ sản suất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục đôn đốc, giám sát triển khai các chương trình tín dụng: ưu đãi xuất nhập khẩu, mua nhà thu nhập thấp, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ sản phẩm, tái canh cây cà phê…

Theo Dangcongsan.vn