Chủ nhật,  26/03/2023

Hội thảo sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005

Sáng 10-9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2005. Sự kiện nằm trong chuơng trình xây dựng luật của Quốc hội với sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP).
Thực tế cho thấy sự cần thiết phải chỉnh sửa, bổ sung Luật doanh nghiệp 2005

– Sáng 10-9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp năm 2005. Sự kiện nằm trong chuơng trình xây dựng luật của Quốc hội với sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP).

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông khai mạc và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đông đảo cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty tư vấn Luật và các chuyên gia kinh tế.

Nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo nhấn mạnh Luật Doanh nghiệp 2005 đã và đang tác động tích cực phát huy mạnh mẽ các nguồn nội lực cho phát triển kinh tế – xã hội cả nước và từng địa phương; đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt về tinh thần cởi mở và thổi luồng sinh khí mới, cũng như định dạng gương mặt mới cho khu vực doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy sự cần thiết phải chỉnh sửa, bổ sung Luật doanh nghiệp 2005, nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập mới.

Các ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sungLuật doanh nghiệp 2005 tập trung vào sáu nhóm vấn đề: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Công khai, minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp; Quy định về giải thể doanh nghiệp và dừng hoạt động của doanh nghiệp; Quy định về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tổ chức lại doanh nghiệp; khung quản trị doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-9.

Theo Nhandan.vn