Thứ sáu,  24/03/2023

40/63 địa phương thu ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu tiến độ

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8 ước đạt 50.100 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8/2013, tổng thu NSNN ước đạt 484.820 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8 ước đạt 50.100 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8/2013, tổng thu NSNN ước đạt 484.820 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, thu nội địa đạt 317.740 tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Đến hết tháng 8/2013, ước tính có 23/63 địa phương thu đạt yêu cầu tiến độ dự toán, chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ, 40 địa phương còn lại chưa đạt tiến độ thu theo yêu cầu.

Trong khi đó, chi NSNN tháng 8 ước đạt 75.000 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đầu năm ước 604.670 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 5,2% so với cũng kỳ năm 2012. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển ước đạt 60,6% dự toán; chi trả nợ, viện trợ đạt 65,7%.

Bộ Tài chính đánh giá, nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN được triển khai tích cực, chủ động. Trong điều kiện thu NSNN khó khăn, song vẫn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Theo CPV