Chủ nhật,  26/03/2023

Vĩnh Long công bố danh mục dự án thu hút vốn đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh mục 47 dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2015 với tổng nguồn vốn dự kiến thu hút trên 23.200 tỷ đồng, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư hướng đến Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long MDEC Vĩnh Long 2013 diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh mục 47 dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2015 với tổng nguồn vốn dự kiến thu hút trên 23.200 tỷ đồng, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư hướng đến Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long MDEC Vĩnh Long 2013 diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Các dự án thu hút đầu tư tập trung lĩnh vực hạ tầng công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư vào 3 khu công nghiệp tập trung gồm khu công nghiệp Bình Tân, Đông Bình và An Định, quy mô tổng diện tích 950 ha, tổng mức đầu tư 4.750 tỷ đồng; và 7 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, quy mô diện tích 344,3 ha, tổng mức đầu tư 2.040 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tỉnh Vĩnh Long ưu tiên mời gọi đầu tư vào 15 dự án với tổng vốn đầu tư 2.570 tỷ đồng dành xây dựng cơ sở hạ tầng chợ nông thôn, chợ đầu mối nông sản và các trung tâm thương mại hiện đại tại khu vực thị trấn, khu vực du lịch.

Tỉnh cũng kêu gọi đầu tư vào 6 dự án đô thị nhà ở với tổng vốn 6.760 tỷ đồng thu hút nguồn vốn hình thành các khu đô thị mới phục vụ yêu cầu phát triển gắn với chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân.

Tỉnh Vĩnh Long còn bổ sung thêm các chính sách nhằm khuyến khích và hỗ trợ đầu tư. Theo đó, khi đầu tư vào ngành nghề thuộc danh mục lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, các nhà đầu tư trong nước được hỗ trợ 50% chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng và lập dự án đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài được hỗ trợ 50% chi phí lập các hồ sơ, thủ tục cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư với mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án; hỗ trợ 100% kinh phí triển khai các dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ mới, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đối với các dự án đầu tư ở bên ngoài các khu công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án.

Các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2013-2015 nằm trong quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, khu đất công, đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo Dangcongsan.vn