Thứ tư,  22/03/2023

Cán cân thương mại trở lại thặng dư

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8 đã trở lại thặng dư 755 triệu USD, góp phần đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tám tháng đầu năm 2013 chuyển sang trạng thái thặng dư, với mức xuất siêu nhẹ 176 triệu USD.
Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng 318 triệu USD trong nửa cuối tháng 8.

– Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8 đã trở lại thặng dư 755 triệu USD, góp phần đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tám tháng đầu năm 2013 chuyển sang trạng thái thặng dư, với mức xuất siêu nhẹ 176 triệu USD.

Ngày 16-9, Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8-2013 (từ ngày 16-8 đến ngày 31-8) đạt gần 12,22 tỷ USD, tăng 7,2% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8-2013 lên 23,24 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,92 tỷ USD, tăng 2,8% và nhập khẩu đạt 11,32 tỷ USD, tăng 0,9% so với kết quả thực hiện trong tháng 7-2013.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 31-8-2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 85,16 tỷ USD, tăng 15,1% về mặt số tương đối so với kết quả thực hiện của tám tháng năm 2012, tăng tương ứng 11,19 tỷ USD về số tuyệt đối. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 84,99 tỷ USD, tăng 14,4% so với kết quả thực hiện của tám tháng/2012, tương ứng tăng 10,69 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.

Theo Nhandan.vn