Thứ năm,  30/03/2023

Thu hút đầu tư vào vùng Du lịch Sinh thái Măng Đen

Chiều 16-9, tại khu du lịch sinh thái Măng Đen, huyện KonP’ lông, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị thông qua các cơ chế thu hút đầu tư vào vùng Du lịch Sinh thái Măng Đen, thực hiện Quyết định 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Toàn cảnh hội nghị.

– Chiều 16-9, tại khu du lịch sinh thái Măng Đen, huyện KonP’ lông, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị thông qua các cơ chế thu hút đầu tư vào vùng Du lịch Sinh thái Măng Đen, thực hiện Quyết định 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào Măng Đen, tỉnh Kon Tum đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư như: Hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Nghị quyết 30a đối với cơ sở chế biến nông lâm, thủy sản đầu tư trên địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại nhà nước; Hỗ trợ thu nhập thuế doanh nghiệp, theo Nghị định124/2008/NĐ-CP; một số ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ như: miễn giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hỗ trợ đào tạo nhân lực; phát triển thị trường; dịch vụ tư vấn, áp dụng khoa học công nghệ, cước phí vận tải…

Sau khi có Quyết định 298 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Đến nay UBND tỉnh Kon Tum đã cho chủ trương và cấp chứng nhận đầu tư cho 28 dự án, với tổng vốn đăng ký 14.796 tỷ đồng, trong đó có ba dự án đã hoàn thành, năm dự án đang thi công; UBND huyện KonP’lông đã thu hút được 45 dự án với tổng vốn đăng ký 321,6 tỷ đồng.

Vùng du lịch sinh thái Măng Đen được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch đến năm 2030 với quy mô khoảng 138.116 ha, bao gồm hai nội dung chính là phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen đến năm 2030. Tính chất là vùng bảo tồn sinh thái, rừng quốc gia; xây dựng Măng Đen trở thành vùng du lịch nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ phát triển sinh thái; là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Đông của tỉnh Kon Tum.

Ngày 5-2-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị KonP’lông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

Theo Nhandan.vn