Thứ sáu,  31/03/2023

Thanh Hóa truy thu, hoàn trả sổ đỏ cho người dân

Từ năm 2009, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một số cá nhân, công ty gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) của các hộ, cá nhân, tổ chức để "chạy vốn" đầu tư phát triển rừng. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn 601 sổ đỏ bị thu gom, tạm giữ trái phép chưa truy thu được.

Từ năm 2009, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một số cá nhân, công ty gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) của các hộ, cá nhân, tổ chức để “chạy vốn” đầu tư phát triển rừng. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn 601 sổ đỏ bị thu gom, tạm giữ trái phép chưa truy thu được.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa: Trong năm 2009 và 2010, toàn tỉnh có 1.158 sổ đỏ của các hộ gia đình, cá nhân, tập thể bị thu gom “có dấu hiệu lừa đảo”. Cơ quan chức năng đã thu hồi lại được 557 sổ đỏ, hiện còn 601 sổ đỏ chưa truy thu lại được. Trong đó, ngoài 298 sổ đỏ ở xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, huyện Lang Chánh có 153 sổ đỏ, huyện Quan Sơn còn 103 sổ, huyện Ngọc Lặc 36 sổ và huyện Như Thanh 11 sổ đỏ. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế và trao đổi với cán bộ cơ sở, số lượng sổ đỏ bị thu gom trái phép trên thực tế lớn hơn con số thống kê báo cáo. Lãnh đạo một số xã biện bạch, đối tượng thu gom trực tiếp xuống thôn, bản, đến hộ tuyên truyền, thuyết phục các hộ giao, nộp sổ đỏ nên chính quyền xã không hay biết. Khi sự việc vỡ lở thì sổ đỏ không còn ở chỗ các đối tượng trung gian thu gom. 

Không thể nói đối tượng thu gom sổ đỏ không qua huyện, xã mà trực tiếp xuống đến thôn, hộ, cá nhân nên chính quyền cấp xã không biết, huyện chậm nhận được báo cáo và khi biết thì đã muộn. Ngoài một số lãnh đạo xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân thẳng thắn tự kiểm điểm trách nhiệm liên quan trong đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình vừa qua, đồng thời bản thân Chủ tịch UBND xã, các cán bộ liên quan đã trực tiếp tham gia lần tìm, đấu tranh với các cá nhân, nhận diện doanh nghiệp đang tạm giữ 298 sổ đỏ bất hợp pháp để đòi lại; các huyện, xã còn lại vẫn thiếu động thái quyết liệt trong việc nhận diện, làm rõ trách nhiệm, động cơ, mục đích của các đối tượng, doanh nghiệp thu gom sổ đỏ. Ngày 16-8-2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Ðức Quyền ký Công văn 6433/UBND-NN yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Như Thanh khẩn trương làm rõ xử lý kiên quyết, bảo đảm chủ rừng yên tâm sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, trật tự xã hội ổn định.

Nguyên nhân xảy ra sự việc thu gom sổ đỏ trái phép trước hết do trình độ dân trí còn thấp; nhận thức, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở còn yếu, quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở có phần lỏng lẻo trong khi đó các tổ chức, đoàn thể chưa làm tốt vai trò nắm bắt, nhận diện vấn đề nảy sinh từ cộng đồng dân cư. Lâu nay câu chuyện “chạy dự án” vẫn len lỏi trong đời sống xã hội nên nhiều hộ gia đình, thậm chí không ít cán bộ cơ sở đã cả tin đem sổ đỏ giao nộp cho các đối tượng thu gom.

Thêm nữa, tỷ lệ hộ được tham gia trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng theo Chương trình 327, Quyết định 661, Quyết định 147 đến thời điểm này còn thấp. Tiếp cận các nguồn vốn vay còn hạn chế nên nảy sinh tình trạng “khát vốn”, tạo môi trường thuận lợi cho các hành vi lừa đảo. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Ðốc khẳng định: Ðây là hành vi trái phép, có biểu hiện lừa đảo.

TẠI thời điểm này, các huyện, xã đang triển khai thực hiện Công văn 6433/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhưng có nơi lãnh đạo huyện giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng địa chính, kiểm lâm thực hiện. Theo chúng tôi để giải quyết triệt để, ngoài nỗ lực của các phòng, ban, cần tiến hành thanh tra, chỉ đạo công an huyện, tỉnh và phối hợp công an các tỉnh liên quan cùng vào cuộc mới có khả năng thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, hoàn trả cho các hộ, cá nhân, tổ chức được giao đất, giao rừng.

 

Theo Nhandan.vn