Thứ năm,  30/03/2023

8 tháng/2013 cả nước xuất siêu 176 triệu USD

Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2013 đạt 23,24 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,92 tỷ USD, tăng 2,8% và nhập khẩu đạt 11,32 tỷ USD, tăng 0,9% so với kết quả thực hiện trong tháng 7/2013.
 

 

 

 Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

 – Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2013 đạt 23,24 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 11,92 tỷ USD, tăng 2,8% và nhập khẩu đạt 11,32 tỷ USD, tăng 0,9% so với kết quả thực hiện trong tháng 7/2013.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 85,16 tỷ USD, tăng 15,1% về mặt số tương đối so với kết quả thực hiện của 8 tháng năm 2012, tăng tương ứng 11,19 tỷ USD về số tuyệt đối.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8 tháng tính từ đầu năm 2013 lên tới 51,55 tỷ USD (không tính dầu thô xuất khẩu), tăng mạnh 26,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 60% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2013, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 84,99 tỷ USD, tăng 14,4% so với kết quả thực hiện của 8 tháng/2012, tương ứng tăng 10,69 tỷ USD về mặt số tuyệt đối. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong 8 tháng năm 2013 lên gần 48 tỷ USD, tăng mạnh 24,3% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng tính từ đầu năm 2013.

Như vậy,  8 tháng năm 2013 chuyển sang trạng thái thặng dư với mức xuất siêu nhẹ 176 triệu USD. Con số này trái với số liệu được công bố trước đó của Tổng cục Thống kê, Việt Nam nhập siêu 577 triệu USD trong 8 tháng năm 2013.

Theo Dangcongsan.vn