Thứ sáu,  24/03/2023

Trường đại học Thông tin liên lạc với nhiệm vụ đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Hơn mười năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của đất nước và nhu cầu thị trường lao động, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, một số học viện, nhà trường quân đội được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hơn mười năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của đất nước và nhu cầu thị trường lao động, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, một số học viện, nhà trường quân đội được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong số đó, Trường đại học Thông tin liên lạc là một trong những đơn vị đi đầu và đã gặt hái được nhiều thành công, tạo dựng được vị thế, uy tín vững chắc trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Khẳng định thương hiệu qua chất lượng giáo dục, đào tạo

Trường Sĩ quan Thông tin – tiền thân của Trường đại học Thông tin liên lạc được thành lập ngày 1-11-1951, trải qua hơn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo được hơn 40 nghìn cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước trong khu vực. Các thế hệ học viên của nhà trường đã có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước, nhiều đồng chí đã phát triển, tiến bộ, trở thành cán bộ cao cấp của Ðảng, Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội và cán bộ chủ chốt của các đơn vị thông tin trong toàn quân. Trong những năm gần đây, với chủ trương xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và tổ chức đào tạo theo hướng đa cấp, đa ngành, từ năm học 2002 – 2003, nhà trường tiến hành tuyển sinh và tham gia đào tạo ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông hệ dân sự, trình độ cao đẳng. Với lợi thế kinh nghiệm đào tạo, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện dạy – học hiện đại, bảo đảm cho chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường không ngừng được nâng cao. Ðiểm nổi bật của sinh viên nhà trường chính là khả năng thích nghi nhanh với môi trường đào tạo tiên tiến, phương pháp dạy học tích cực và năng lực nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên được thẩm định và đưa vào ứng dụng thực tiễn đạt chất lượng, hiệu quả cao. Năm 2012, nhà trường đoạt giải ba cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam và giành nhiều giải cao trong các hội thi Ô-lim-pích Tin học, Toán học và Vật lý toàn quốc. Trong 10 năm qua, hơn hai nghìn học viên dân sự đã tốt nghiệp ra trường, trong đó có hơn 60% tìm được việc làm đúng chuyên môn đào tạo, số còn lại đều có công việc ổn định, được các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng đánh giá cao về khả năng, năng lực công tác, nhất là trên lĩnh vực nghiên cứu, khai thác, ứng dụng, quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, góp phần bổ sung số lượng lớn nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thời cơ và vận hội mới mở ra từ quá trình hội nhập

Năm học 2013 – 2014, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin và Ðiện tử, truyền thông trình độ đại học và tiến tới đào tạo sau đại học theo tiêu chí Trường đại học Thông tin liên lạc. Ðây là cơ hội thuận lợi để nhà trường đẩy nhanh quá trình hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm đi tắt, đón đầu, nhanh chóng tiếp cận với các mô hình giáo dục, đào tạo mới, nền học thuật, hệ thống tri thức khoa học tiên tiến và phương pháp, kinh nghiệm quản lý điều hành giáo dục đào tạo bậc đại học. Ðây là điều kiện cần thiết để thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, nhằm thu hút đầu tư thông qua các dự án, chương trình phát triển giáo dục và các loại hình phát triển khoa học công nghệ. Mở ra hướng phát triển mới về khả năng học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và học hàm, học vị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên. Ðồng thời, là cơ hội lớn để quảng bá, nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà trường trên phạm vi toàn quốc và vươn ra khu vực trong tương lai. Ðối với sinh viên, học tập và trưởng thành trong môi trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực của nhà trường quân đội, ngoài việc được trang bị kiến thức chuyên môn theo chuyên ngành đào tạo, còn được rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, bền bỉ, tác phong làm việc khoa học, khả năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của môi trường công tác sau khi ra trường – những yếu tố quan trọng, cần thiết đối với những người hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học.

Những thách thức và định hướng phát triển

Những kết quả trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Trường đại học Thông tin liên lạc đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp xu thế khách quan, sự phát triển của khoa học công nghệ và chủ trương xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tuy nhiên, nhiệm vụ mới làm xuất hiện nhiều vấn đề về tư duy, định hướng, chiến lược phát triển, cơ chế quản lý, v.v, để thích ứng với môi trường giáo dục đã và đang phát triển hết sức nhanh chóng và năng động như hiện nay. Cùng với đó là thách thức đến từ sự cạnh tranh ngày càng cao về chất lượng đào tạo trong thị trường giáo dục, khi đã và đang có nhiều nhà trường ở cả hệ thống công lập và tư thục đào tạo có cùng chuyên ngành đào tạo với nhà trường. Ðồng thời, quá trình hội nhập cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường theo Luật Giáo dục đại học hiện hành, một nhiệm vụ hết sức mới mẻ đối với một nhà trường quân đội. Do vậy, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mới, trên cơ sở chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011 – 2020, trước mắt, nhà trường tập trung xây dựng và chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính liên thông, liên kết giữa các ngành học, bậc học, thích ứng linh hoạt với sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu của nguồn lao động xã hội. Mở rộng quy mô hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học phù hợp tầm vóc của Trường đại học, ưu tiên việc ứng dụng những thành tựu mới trong phát minh, sáng chế để kết nối sản phẩm nghiên cứu khoa học với thực tiễn đặt ra. Hoàn thiện chuẩn đầu ra và tự đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo đại học theo hệ thống tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, giải quyết hợp lý, khoa học, nhịp nhàng giữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sĩ quan thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ðược Ðảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng, giao phó trọng trách và nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, tự hào to lớn đối với nhà trường. Với vị thế, uy tín trong hệ thống giáo dục quốc gia và những cơ sở vững chắc về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học và kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo, Trường đại học Thông tin liên lạc sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin và điện tử truyền thông, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Nhandan.vn