Thứ năm,  23/03/2023

10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất

Theo thống kê của Tổng cục hải quan, điện thoại và linh kiện vẫn dẫn đầu trong top 10 nhóm hàng hóa xuất khẩu lớn nhất trong 8 tháng với giá trị kim ngạch đạt 13,39 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo thống kê của Tổng cục hải quan, điện thoại và linh kiện vẫn dẫn đầu trong top 10 nhóm hàng hóa xuất khẩu lớn nhất trong 8 tháng với giá trị kim ngạch đạt 13,39 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2012.

 

 Điện thoại là một trong 10 nhóm hàng có kim ngạch
xuất khẩu lớn nhất. (Ảnh: A.N)

   Đứng thứ 2 là dệt may với giá trị kim ngạch 11,45 tỷ USD, tăng 16,72% so với cùng kỳ năm 2012. Tiếp đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử với kim ngạch 6,78 tỷ USD, tăng 42,14%. Giày dép đứng thứ 4 với 5,47 tỷ USD, tăng 14,92%. Thứ 5 mới đến dầu thô, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này chỉ đạt 4,91 tỷ USD, giảm 4,24% so với cùng kỳ.

Thủy sản đứng thứ 6 với giá trị kim ngạch đạt 4,05 tỷ USD, tăng 2,5%. Các vị trí tiếp theo lần lượt là máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải; gỗ, sản phẩm gỗ với giá trị kim ngạch tương ứng là 3,87 tỷ USD; 3,47 tỷ USD; 3,38 tỷ USD.

Gạo đứng ở vị trí thứ 10 với giá trị kim ngạch đạt 2,14 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ. Như vậy, trong top 10, có hai nhóm hàng là dầu thô và gạo giá trị kim ngạch đều tụt giảm so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của 10 mặt hàng này chiếm hơn 69% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm.

Theo Dangcongsan.vn