Thứ năm,  30/03/2023

Lạng Sơn: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20%

LSO- Tính đến giữa tháng 9/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã đạt 1.683,4 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012. Đặc biệt tình trạng nhập siêu đã giảm. Toàn Cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu cho 29.126 bộ tờ khai với tổng kim ngạch đạt 919,2 triệu USD tăng 32%. Trong khi đó nhập khẩu chỉ đạt 28.792 bộ hồ sơ với tổng kim ngạch 764,2 triệu USD, và chỉ tăng 9% so với cùng kỳ.  

LSO- Tính đến giữa tháng 9/2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã đạt 1.683,4 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012. Đặc biệt tình trạng nhập siêu đã giảm. Toàn Cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu cho 29.126 bộ tờ khai với tổng kim ngạch đạt 919,2 triệu USD tăng 32%. Trong khi đó nhập khẩu chỉ đạt 28.792 bộ hồ sơ với tổng kim ngạch 764,2 triệu USD, và chỉ tăng 9% so với cùng kỳ.

Cán bộ Hải quan Lạng Sơn làm thủ tục tiếp nhận tờ khai hàng hóa XNK

Hàng hóa XNK qua cửa khẩu Tân Thanh

Để đạt kết quả thu, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường thu hút, mời  gọi doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn; trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, thông thoáng cho hàng hoá xuất nhập khẩu; ưng dụng thành công khai báo hải quan điện tử, thông quan tự động nên đã giảm thời gian làm thủ tục, thông quan xuống mức tối đa, trung bình mỗi tờ khai luồng xanh chỉ còn 3 đến 5 phút.

Tin, ảnh: Đông Bắc