Thứ sáu,  31/03/2023

Hà Nội tạm dừng thanh toán đối với các cơ quan, đơn vị chưa có phương án cắt giảm, tiết kiệm

Đó là một trong những nội dung trong văn bản số 7194/UBND-KT về việc điều hành chi ngân sách thành phố năm 2013 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký ban hành.

Đó là một trong những nội dung trong văn bản số 7194/UBND-KT về việc điều hành chi ngân sách thành phố năm 2013 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký ban hành.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phải rà soát các khoản chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013 và các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 nhưng chưa triển khai thực hiện. Các cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm thẩm định phương án cắt giảm, tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị, thông báo kết quả thẩm định gửi các cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/10/2013 để thực hiện kiểm soát, thanh toán. Sau ngày 20/10/2013, cơ quan Kho bạc nhà nước được phép tạm dừng thanh toán đối với các khoản mua sắm, sửa chữa, tổ chức lễ hội của các cơ quan, đơn vị chưa có phương án cắt giảm, tiết kiệm được cơ quan tài chính thẩm định gửi Kho bạc Nhà nước.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách cùng cấp đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định. Đồng thời, thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách cùng cấp đối với số vốn đầu tư của các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch năm 2013 nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa đến Kho bạc Nhà nước mở tài khoản giao dịch.

Theo Dangcongsan.vn