Thứ ba,  21/03/2023

Hội Doanh nhân trẻ: Gắn kết, bền vững, hội nhập

LSO-Hiện nay, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn có 91 hội viên, là các doanh nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế như: thương mại – dịch vụ, sản xuất nông, lâm nghiệp và công nghiệp.

LSO-Hiện nay, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn có 91 hội viên, là các doanh nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế như: thương mại – dịch vụ, sản xuất nông, lâm nghiệp và công nghiệp. Với mục tiêu tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ, đồng hành cùng doanh nhân trẻ vượt qua  khó khăn, thách thức, phát triển doanh nghiệp thành công và bền vững trong hội nhập quốc tế; tạo môi trường thuận lợi để thu hút, liên kết tiềm lực của các nhà doanh nghiệp trẻ tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; những năm qua, doanh nhân trẻ Lạng Sơn luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, quyết tâm không cam chịu đói nghèo, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Chủ động nâng cao năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp để từng  bước trưởng thành. Đồng thời, có tư duy và tầm nhìn sắc bén, dám nghĩ, dám làm. Tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo cộng đồng, đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội và thanh niên  dân tộc trong tỉnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Hoạt động sản xuất máy bơm nước tại Công ty TNHH Bảo Long

Ông Hoàng Minh Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ cho biết: Ban chấp hành hội luôn quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên, thường xuyên tổ chức thăm vào khảo sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Qua đó, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó, thông qua các dự án tăng cường mối liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên. Sau chương trình làm việc tại các doanh nghiệp, ban chấp hành hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đề xuất kiến nghị với lãnh đạo tỉnh xem xét giải quyết nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.   Ngoài tăng cường mối gắn kết nội bộ, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như Hội đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, đây là diễn đàn để các doanh nhân trẻ Lạng Sơn được giao lưu với các doanh nhân và các nhà đầu tư cả nước với tinh thần cùng hợp tác và phát triển bền vững. Đồng thời, thực hiện chương trình doanh nghiệp trẻ liên kết, hợp tác cùng phát triển, nhằm tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, tăng cường khả năng đầu tư, đa dạng hoá các ngành, nghề, tạo sức mạnh cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ. Tăng cường hoạt động giao lưu, liên kết, hợp tác, phát triển, ngày 14/4/2011, Hội đã tổ chức Diễn đàn giao lưu thương mại và ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2011 – 2013 của doanh nghiệp các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là cơ hội để doanh nghiệp các tỉnh giao lưu, gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng tinh thần đoàn kết; khơi dậy sự đồng thuận, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, phát huy vai trò của doanh nhân trẻ phát triển kinh tế. Tại diễn đàn, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương và Lạng Sơn đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011 – 2013 với 4 nội dung lớn: hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững; giúp đỡ doanh nghiệp liên kết, hợp tác cùng phát triển; tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; thực hiện xây dựng văn hoá doanh nhân. 

Sản xuất luyện làm chì thỏi tại Công ty CP luyện kim mầu Miền Bắc

Ông Đoàn Bà Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hội Doanh nhân trẻ là một tổ chức trực thuộc hiệp hội. Hội đã có nhiều đóng góp để phát triển hiệp hội cũng như trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn vừa qua. Hội đã khẳng định được vai trò là người đại diện tiếng nói cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ. Chú trọng quan tâm đề xuất với các cấp, các ngành tháo gỡ, hỗ trợ giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. Hỗ trợ các danh nghiệp, thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, liên kết hợp tác, từng bước được quan tâm, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Là diễn đàn thuận lợi để các hội viên liên kết hợp tác và phát triển, tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả cho các doanh nghiệp hội viên. Những điều đó đã góp phần cho sự thành công của nhiều hội viên.

ANH DŨNG