Thứ năm,  30/03/2023

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh

Trong lúc vốn đầu tư trong nước sụt giảm thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu chế xuất và khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh trong chín tháng đầu năm nay tăng mạnh.

Trong lúc vốn đầu tư trong nước sụt giảm thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu chế xuất và khu công nghiệp ở TP Hồ Chí Minh trong chín tháng đầu năm nay tăng mạnh.

Chiều 4-10, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết: Trong chín tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư (cấp mới và tăng vốn) vào các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX và KCN) trên địa bàn thành phố đạt 480,19 triệu USD, tăng 48,22% so cùng kỳ năm 2012, đạt 96,04% kế hoạch năm 2013. Diện tích đất cho thuê đạt gần 38 ha, tăng 33,75%; diện tích nhà xưởng cho thuê đạt hơn 40.776 m2, tăng 46,46%. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn thu hút đạt 341,39 triệu USD, tăng 114,27% so cùng kỳ. Trong đó, có 14 dự án được cấp mới với vốn đăng ký 63,6 triệu USD, tăng 134,43%; có 23 dự án tăng vốn với 277,79 triệu USD vốn tăng thêm, tăng 110,13% so cùng kỳ.

Đến nay, tại các KCX và KCN trên địa bàn có 1.263 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 7,48 tỷ USD. Trong đó, có 502 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 4,526 tỷ USD; 761 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 44.294 tỷ đồng; có 1.042 dự án đang hoạt động… Kim ngạch xuất khẩu của các KCX và KCN trong chín tháng đạt khoảng 3,4 tỷ USD, đạt 66,67% kế hoạch năm, tăng 6,2% so cùng kỳ.

Hiện, tổng diện tích đất cho thuê ở các KCX và KCN đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 73%; trong đó có 12 KCX và KCN có tỷ lệ lấp đầy đạt 98%. Còn tổng số lao động đang làm việc trong các KCX và KCN là 269.856 người, tăng 1.565 người so với quý II-2013.

Theo Nhandan