Thứ bảy,  01/04/2023

Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 7313/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHTM) báo cáo tình hình quan hệ tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), gửi về NHNN chậm nhất vào ngày 20-10.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 7313/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHTM) báo cáo tình hình quan hệ tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), gửi về NHNN chậm nhất vào ngày 20-10.

Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các DNVVN tại địa bàn; quan hệ tín dụng của các DNVVN đối với các tổ chức tín dụng (TCTD); những khó khăn, vướng mắc của loại hình này; những khó khăn, vướng mắc khi TCTD tiếp cận cho vay vốn đối với DNVVN; đề xuất các cơ chế, giải pháp để mở rộng quan hệ tín dụng với loại hình doanh nghiệp này. Từ năm 2014 đến năm 2015, định kỳ hai lần/năm, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD gửi báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng đối với các DNVVN (cập nhật số liệu đến ngày 30-6 và 15-11 hằng năm) chậm nhất ngày 15-7 và 25-11 hằng năm về NHNN.

Theo Nhandan