Thứ năm,  23/03/2023

Đường sắt Việt Nam: Kiến nghị ngừng tàu khách Hà Nội- Đồng Đăng

LSO-Ngày 6/9/2013, Đường sắt Việt Nam đã có Công văn số 2224/ĐS-KDVT thông báo đến các ga trong ngành quản lý về việc dừng 5 đôi tàu khai thác không có hiệu quả. Trong đó có đôi tàu khách (ĐĐ3/4) Hà Nội- Đồng Đăng.

LSO-Ngày 6/9/2013, Đường sắt Việt Nam đã có Công văn số 2224/ĐS-KDVT thông báo đến các ga trong ngành quản lý về việc dừng 5 đôi tàu khai thác không có hiệu quả. Trong đó có đôi tàu khách (ĐĐ3/4) Hà Nội- Đồng Đăng.

 
Kiểm soát chạy tàu tại ga Đồng Đăng

Theo Công văn 2224, 5 đôi tàu này ngành Đường sắt phải bù lỗ 100 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tuyến Hà Nội- Đồng Đăng phải bù lỗ trên 19 tỷ đồng. Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh ngành đường sắt đã kiến nghị với tỉnh dừng chạy tàu từ đầu năm 2014. Tuy nhiên để tạo sự đồng thuận, ngành đường sắt sẽ công bố quyết định, tổng hợp ý kiến phản hồi của các địa phương để họp và thống nhất cách thức tiến hành. Nếu thống nhất sẽ dừng tàu khách và chỉ duy trì tàu hàng, tàu liên vận Quốc tế chạy tuyến Hà Nội- Đồng Đăng.

Được biết đôi tàu Hà Nội- Đồng Đăng được đưa vào khai thác từ năm 1993, hiện nay doanh thu đạt 17 triệu đồng mỗi ngày, bằng 29% tổng chi phí.

ĐÔNG BẮC