Chủ nhật,  03/07/2022

Gần 166 triệu USD nâng cấp hạ tầng đô thị, nâng cao thu nhập người nghèo

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ký hai hiệp định vay vốn và một hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng trị giá 165,83 triệu USD nhằm nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện sinh kế cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe ở nông thôn.

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ký hai hiệp định vay vốn và một hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng trị giá 165,83 triệu USD nhằm nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện sinh kế cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe ở nông thôn.

Trong đó: Khoản vay ưu đãi thứ nhất trị giá 95 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) của ADB sẽ tài trợ cho Dự án Phát triển các đô thị loại hai ở Buôn Ma Thuột, Hà Tĩnh và Tam Kỳ. Dự án này sẽ giúp giải quyết vấn đề phát triển đô thị một cách đồng bộ, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện môi trường; dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2019. Khoản vay ADF thứ hai trị giá 70 triệu USD cho Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn hai; dự kiến dự án sẽ kết thúc vào tháng 12-2019. Hiệp định tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ 833.000 USD không hoàn lại từ Quỹ Giảm nghèo của Nhật Bản (JFPR) và do ADB điều hành cho Dự án Hỗ trợ sinh kế các thị trấn trên hành lang tiểu vùng Mê Công mở rộng; dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2017.

Theo Nhandan