Thứ năm,  30/06/2022

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 3.400 tỷ đồng

LSO-Theo Sở Công thương Lạng Sơn, hơn 10 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010) đạt 3.356,8 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2012.

LSO-Theo Sở Công thương Lạng Sơn, hơn 10 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 2010) đạt 3.356,8 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2012. Trong đó công nghiệp khai khoáng 455,4 tỷ đồng, giảm 1,15%; công nghiệp chế biến, chế tạo 1.690 tỷ đồng, tăng 18,78%; sản xuất và phân phối điện, ga và nước 1.099 tỷ đồng, tăng 10,84%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải 112,3 tỷ đồng, tăng 13,11%.

Sản lượng khai thác than giảm 8,6%

Qua con số này cho thấy, sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi đà tăng trưởng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đạt khá so với kế hoạch và cùng kỳ là: Điện thương phẩm 422 triệu Kwh, đạt 117,2% kế hoạch, tăng 25,2%; đá các loại 2.070 nghìn m3, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 12,3%; nước máy 6.694 nghìn m3, đạt 108% kế hoạch, tăng 8,8%; gạch các loại 150 triệu viên, đạt 83,3% kế hoạch, tăng 3,5%; bột đá mài 6.289 tấn, đạt 78,8% kế hoạch, tăng 24,8%; Xi măng 472 nghìn tấn, đạt 128,3% kế hoạch, tăng 18,9%; Clinker 635 nghìn tấn.

Một số sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ là: điện sản xuất 679 triệu Kwh, đạt 93,2% kế hoạch, giảm 2,8%; than sạch 462 nghìn tấn, đạt 79,7% kế hoạch, giảm 8,6%; chì thỏi 3.000 tấn, đạt 60,0% kế hoạch, giảm 16,2%. Tháng cuối năm chỉ số tiêu thụ bắt đầu tăng trở lại, nhưng vẫn còn giảm so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho có giảm so với tháng trước nhưng tính chung mức giảm không đáng kể

Được biết, để lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng trưởng một cách ổn định và bền vững, trong năm 2014, ngành Công thương tỉnh Lạng Sơn sẽ tăng cường công tác xúc tiến thương mại, cùng với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tìm và mở rộng thị trường nhằm giảm việc sản phẩm công nghiệp tồn kho như thời gian qua.

TRÍ DŨNG