Thứ tư,  06/07/2022

EuroCham công bố Sách trắng 2014

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam – EuroCham đã chính thức công bố “Sách trắng năm 2014” với chủ đề Những vấn đề Thương mại/Đầu tư và kiến nghị.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam – EuroCham đã chính thức công bố “Sách trắng năm 2014” với chủ đề Những vấn đề Thương mại/Đầu tư và kiến nghị.

Đây là ấn phẩm thường niên đưa ra những đánh giá tổng thể về môi trương kinh doanh, kinh tế, pháp lý hiện tại của Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Sách Trắng 2014 của EuroCham lần này bao gồm 8 chương về các vấn đề liên ngành và 13 chương về các vấn đề theo từng ngành, cụ thể như: Nhóm các doanh nghiệp ô tô; Tài chính ngân hàng; năng lượng; thực phẩm, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; nhân sự và đào tạo; công nghệ thông tin; quyền sở hữu trí tuệ; dược phẩm; thuế và chuyển giá; du lịch, nhà hàng và khách sạn; giao nhận và vận tải; rượu vang và rượu mạnh. 

 

 Tài chính ngân hàng là một trong những ngành được Sách Trắng đề cập (Ảnh: M.P)

Theo ông Preben Hjortlund – Chủ tịch EuroCham, Việt Nam đang thiếu sự nhất quán trong quá trình thực thi khung pháp lý. Mặc dù một số ngành đã có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhưng thách thức chính vẫn xoay quanh việc thực hiện các quy định này. Vấn đề này phần lớn là do sự chậm trễ trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi luật và chính quyền địa phương các cấp có nhiều cách hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật khác nhau…

Tuy nhiên, ông Preben Hjortlund và các thành viên EuroCham ghi nhận các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện một số cải tiến kể từ thời điểm công bố Sách Trắng năm 2012. Cụ thể, trong năm 2014, mặc dù nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức nhưng Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực trong việc thực thi các chính sách nhằm tái lập ổn định kinh tế; lạm phát được giữ ở mức vừa phải; tỷ giá hối đoái ổn định; dự trữ ngoại hối tăng hơn gấp đôi trong hơn 2 năm qua và rủi ro quốc gia (được đo bằng chênh lệch lãi suất trái phiếu Chính phủ và hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng) đang ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu…

Được biết, tới đây, EuroCham sẽ tổ chức một cuộc tọa đàm bàn tròn với đại diện cấp cao của các Bộ và cơ quan liên quan để trình bày các kiến nghị trong Sách Trắng, nhằm đưa ra cho Chính phủ Việt Nam một cái nhìn khái quát rõ ràng hơn về tác động của nhiều vấn đề khác nhau đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu; cũng như liệu nếu được giải quyết thì các vấn đề này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Theo Dangcongsan.vn