Thứ năm,  30/06/2022

Cao Lộc cuối năm dồn sức tăng thu

LSO-Là một huyện có 3 cửa khẩu lớn thông thương với nước bạn, giáp thành phố Lạng Sơn nên huyện Cao Lộc có nhiều thế mạnh về thu ngân sách.

LSO-Là một huyện có 3 cửa khẩu lớn thông thương với nước bạn, giáp thành phố Lạng Sơn nên huyện Cao Lộc có nhiều thế mạnh về thu ngân sách. Tuy nhiên do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế dẫn đến nguồn thu giảm. Trước tình hình đó Cao Lộc đã dồn sức tăng thu vào cuối năm để hoàn thành dự toán được giao.

Cán bộ Chi cục thuế Cao Lộc rà soát các khoản thu nộp ngân sách

Năm 2013, huyện Cao Lộc được giao tổng dự toán thu trên 121 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 66,4 tỷ đồng. Có thể nói số giao dự toán khá cao so với tình hình hiện nay. Trong khi đó toàn huyện vẫn tiếp tục phải thực hiện giãn, giảm, miễn thuế để gỡ khó cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp do kinh doanh kém hiệu quả đã dừng hoạt động khiến cho nguồn thu chung giảm theo. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán, toàn huyện đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách. Với chức năng tham mưu về chính sách thu, Chi cục thuế huyện Cao Lộc đã đề xuất với huyện tổ chức lại hệ thống, cách thức thu từ huyện đến xã, tạo sự thống nhất trong thu nộp ngân sách.

Bước vào đầu tháng 11/2013, Chi cục thuế huyện đã tổ chức rà soát các khoản thu trên địa bàn. Tập trung vào các sắc thuế phát sinh ở cơ sở như: thuế vận tải, xây dựng cơ bản, thuế đất. Để tận thu, Chi cục đã đề ra khẩu hiệu, bám sát, tìm nguồn, không để lọt, chống thất thu. Chi cục tranh thủ sự ủng hộ của hệ thống chính trị toàn huyện, phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tổ chức tuyên truyền về nghĩa vụ thuế nhà nước tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế. Toàn chi cục đã hỗ trợ trên 70 lượt người nộp thuế, cung cấp thông tin thuế trên 100 văn bản, giải đáp qua điện thoại trên 40 lượt. Vì vậy người nộp thuế đã nắm vững và tiếp cận với chính sách thuế kịp thời. Để tăng cường thu, chi cục đã chỉ đạo các đội thuế rà soát các khoản thu, các hộ phát sinh, vãng lai trên địa bàn. Nên toàn chi cục đã khai thác thu phát sinh được 149 hộ với số thu trên 50 triệu đồng. Theo ông Nguyễn Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Cao Lộc: “Để tăng thu dịp cuối năm hoàn thành dự toán, chi cục đã gạn từng đồng thuế vào ngân sách nhà nước. Mục tiêu là không để sót, không để nợ, không để gian lận trong quá trình kê khai”. Với quyết tâm ấy, các đội thuế đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn hộ thực hiện tốt chế độ kế toán hộ. Đấu tranh yêu cầu hệ kế toán tư nhân thực hiện kê khai doanh số bán lẻ. Qua đấu tranh kê khai doanh số bán lẻ đã tăng thu cho ngân sách trên 4 tỷ đồng.  Để tăng thu hoàn thành dự toán, các đội thuế đã gắn chặt với chính quyền cơ sở nắm chắc di biến động của các hộ kinh doanh, vãng lai, phát sinh thuế trong quá trình xây dựng cơ bản. Qua đó đã phát hiện 26 trường hợp chưa kê khai, thu tổng số thuế trên 1,5 tỷ đồng. Với quan điểm chỉ đạo thu, kiểm soát chặt nhưng thông thoáng, đúng chính sách và thực sự là người bạn đồng hành với người nộp thuế, chi cục thuế đã nắm thông tin qua dân. Từ các nguồn tin của nhân dân, các hộ kinh doanh, chi cục đã đưa vào diện quản lý nhiều hộ có nguồn thu phát sinh. Khuyến khích hỗ trợ thuế theo hướng tự kê khai tự nộp, tự chịu trách nhiệm, đã giúp các hộ kinh doanh tin tưởng vào chính sách, chi cục đã thực hiện tốt chính sách giãn, giảm miễn thuế cho trên 60 hộ.

Cùng với đó, đơn vị đã đôn đốc các hộ hết kỳ miễn giảm tiếp tục nộp thuế. Sự sâu sát đó đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và tự giác thu nộp ngân sách. Bên cạnh trực tiếp xử lý sót, lọt nguồn thu, chi cục chỉ đạo các đội cập nhật các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nghỉ kinh doanh, dừng hoạt động để giải quyết các phần nợ đọng, thu hồi thuế vào ngân sách. Ông Nguyễn Đình Quang cho biết thêm, để đạt được dự toán, toàn chi cục phải dốc sức thu, còn các khoản hụt thu chi cục sẽ tham mưu cho huyện giải quyết tốt các phần thu từ đất để hoàn thành dự toán. Cho đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã thu đạt 154,3 tỷ đồng. Thu trong cân đối đạt 56,7 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán, vượt 31,2% so với cùng kỳ. So với dự toán còn hơn một tháng nữa chi cục phải thu 10 tỷ đồng, trong đó nguồn thu chủ lực là từ đất, hiện nay huyện cũng đang hoàn chỉnh các thủ tục để xử lý trên 3.000 m2 đất thu vào ngân sách. Như vậy, việc hoàn thành dự toán của huyện không còn là điều đáng lo ngại.

ĐÔNG BẮC