Thứ hai,  27/06/2022

Phát hành 3.000 trái phiếu xây dựng Thủ đô

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015, đợt 3 năm 2013.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 – 2015, đợt 3 năm 2013.

 

 Nhiều công trình trọng điểm của Hà Nội sẽ được
đầu tư từ nguồn trái phiếu xây dựng Thủ đô – Ảnh: HH

Mục đích phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án, công trình nằm trong danh mục các dự án trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 12/12/2011, và UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1948/QQĐ-UBND, ngày 10/5/2012.

Về thời gian phát hành và khối lượng phát hành đợt 3 năm 2013 dự kiến từ ngày 26/11/2013, khối lượng phát hành là 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu 3 năm.

Sở Tài chính Hà Nội là cơ quan thường trực phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 và cũng là cơ quan được giao theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phát hành theo đúng Đề án được duyệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu trình UBND Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình khai phát hành trái phiếu; chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành trái phiếu theo các đợt, phù hợp với tiến độ triển khai các dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chịu trách nhiệm cân đối ngân sách Thành phố để thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu; phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội quản lý hạch kế toán, báo cáo quyết các khoản thu từ phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện khảo sát thị trường, tiếp cận với các đối tượng khách hàng tiềm năng, các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm trong việc đấu thầu, bảo lãnh phát hành. Phối hợp Sở Giao dịch chứng khoán, Sở Tài chính tổ chức giới thiệu, khảo sát nhu cầu thị trường theo Đề án được UBND Thành phố phê duyết trước ngày 15/11/2013; báo cáo Ban tuyên giáo Thành ủy, thông tin tới các Báo, Đài phát thanh – truyền hình Trung ương và Thành phố… để tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015; triển khai nghiệp vụ tổ chức phát hành đúng quy định pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phát hành Trái phiếu, công tác tuyên truyền, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

UBND TP Hà Nội giao cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Tài chính: giới thiệu, điều tra, thăm dò, khảo sát thị trường trái phiếu xây dựng Thủ đô trước ngày 15/11/2013. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để triển khai tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2013 – 2015) đợt 3 năm 2013 đúng quy định pháp luật.

Theo Dangcongsan.vn