Thứ năm,  30/06/2022

Hải Phòng thu phí hàng hóa tạm nhập, tái xuất từ ngày 1-12

Từ ngày 1-12, TP Hải Phòng sẽ thực hiện thu phí đối với hoàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố.

 – Từ ngày 1-12, TP Hải Phòng sẽ thực hiện thu phí đối với hoàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố.

Đó là nội dung Quyết định số 2261/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng quy định tạm thời mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan trên địa bàn thành phố vừa được công bố.

Theo đó, từ ngày 1-12-2013 trở đi, các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước thuộc phạm vi quản lý của TP Hải Phòng phải nộp phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước… cho ngân sách thành phố.

Mức phí cụ thể như sau: đối với hàng khô đóng container 20 feet mức phí thu 800 nghìn đồng/container, container 40 feet mức phí thu 1,6 triệu đồng/container; hàng đông lạnh đóng container 20 feet mức phí thu một triệu đồng/container, container 40 feet mức phí thu hai triệu đồng/container; hàng lỏng và hàng rời mức phí thu 15 nghìn đồng/tấn.

UBND quận Hải An là cơ quan được giao trách nhiệm thu loại phí này. Đồng thời, quận Hải An chủ trì cùng Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Thuế, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện tổ chức thu phí. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí theo quy định.

Theo Nhandan.vn