Thứ bảy,  25/06/2022

Nỗ lực thu ngân sách dịp cuối năm

LSO-Cuối năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có tín hiệu phục hồi nhưng việc thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh vẫn hết sức khó khăn. Để hoàn thành số thu những tháng cuối năm, các cơ quan chuyên thu như thuế, hải quan đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng thu.

LSO-Cuối năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang có tín hiệu phục hồi nhưng việc thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh vẫn hết sức khó khăn. Để hoàn thành số thu những tháng cuối năm, các cơ quan chuyên thu như thuế, hải quan đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng thu.

Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nộp thuế tập trung

Năm 2013, toàn tỉnh phải thực hiện thu nội địa và xuất nhập khẩu đạt trên 3 ngàn tỷ đồng. Trong điều kiện kinh tế suy giảm hiện nay, đây là một chỉ tiêu không dễ gì thực hiện được. Thế nhưng, với quyết tâm hoàn thành dự toán, ngành Hải quan đã tập trung thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn. Đến thời điểm hiện nay, theo thống kê có trên 1.800 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn. So với các cửa khẩu trên đất liền toàn quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn luôn đứng tốp đầu. Để thu ngân sách, ngành Hải quan xác định biện pháp hữu hiệu nhất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngay trong những ngày này, Cục Hải quan Lạng Sơn, các chi cục hải quan đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm thu hút doanh nghiệp qua địa bàn.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chia sẻ: nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị không chỉ thực hiện nghiêm tuyên ngôn phục vụ khách hàng mà còn gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp, có khen thưởng, động viên kịp thời. Cán bộ hải quan thường xuyên bám, nắm thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhờ đó công tác thu cũng thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp tăng thu ngân sách ở các cửa khẩu được Hải quan áp dụng nghiêm như chính sách giãn thuế doanh nghiệp, kiểm tra sau thông quan. Tính từ đầu năm đến nay, riêng thu thuế xuất nhập khẩu đã đạt trên 2.000 tỷ đồng. Ông Đào Văn Hải, Công ty TNHH Tuấn Anh Lạng Sơn bộc bạch: “So với trước đây doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được tạo điều kiện rất tốt. Các chính sách Hải quan đã khá minh bạch, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn”.

So với thu thuế xuất nhập khẩu thu nội địa chỉ chiếm 1/3 tổng thu, khoảng trên 700 tỷ đồng. Do suy giảm kinh tế thu thuế nội địa gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành Thuế đã tăng cường đồng bộ năm giải pháp thu; chỉ đạo điều hành, tuyên truyền hỗ trợ, quản lý kê khai, thanh kiểm tra, quản lý nợ… Trong đó đặc biệt chú trọng công tác truyên truyền hỗ trợ. Ông Hứa Thanh Hà, Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết: để thu đạt cần đề cao hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế bằng quan điểm đồng hành làm nghĩa vụ với nhà nước, chuyển nhận thức từ quản lý sang phục vụ. Qua đó ngành Thuế đã tăng cường khâu tuyên truyền hỗ trợ. Trong quý 3 toàn ngành đã tuyên truyền cho trên 1.100 lượt người nộp thuế, tư vấn qua điện thoại trên 102 cuộc, gửi văn bản, thông báo chính sách thuế cho trên 300 lượt người nộp thuế, các chính sách thuế mới được cập nhật kịp thời. Ngành Thuế đã quyết liệt bằng tăng cường thu nợ, đốc thu, quản lý chặt không để sót lọt nguồn thu… Do đó tổng thu nội địa đã đạt trên 600 tỷ đồng. Có thể nói, đây là những tín hiệu vui vì đến thời điểm hiện nay, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đã đạt 3.000 tỷ đồng. Điều đó cũng khẳng định sự nỗ lực của toàn tỉnh nhằm hoàn thành dự toán vào những ngày cuối năm.

ĐÔNG BẮC